logovulands
avocado_banner_1
bannersaurieng
solarbanner
telecom_banner
ĐIỆN MẶT TRỜI

Chưa cập nhật

  • Các xã thuộc huyện Cư M'gar

    Các xã thuộc huyện Cư M'gar là (15 xã): Quảng Hiệp, Quảng Tiến, Cư Dliê M'nông, Cư M'gar, Ea M'nang, Ea Tar, Ea Tul, Cư Suê, Ea H'đing, Ea Kiết, Cuor Đăng, Ea Drơng, Ea Kpam, Ea Kuêh, Ea M'Dróh... Và 2 thị trấn: Thị trấn Quảng Phú, Thị trấn Ea Pốk
  • Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 tại huyện Cư M’gar

    Ngày 29/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3698/QĐ-UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Cư M’gar. 
  • Giá đất trên địa bàn huyện CưMgar, tỉnh Daklak

    BẢNG SỐ 3: GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƯM'GAR NĂM 2011Kèm theo Nghị quyết số: 29 /2010/NQ-HĐND, ngày 10  tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Lăk.ĐVT: Đồng/m2Thông tin mang tính chất tham khảo.

CHIA SẺ CƠ HỘI, HỢP TÁC THÀNH CÔNG
slide_2
  • © Bản quyền thuộc về Vulands.com