logovulands

Máy TY200&TY300 hỗ trợ sao chép những remote ô tô /cửa cuốn nào?

Danh sách các remote ô tô, cửa cuốn máy TY200 và TY300 - máy sao chép điểu khiển cửa cuốn, remote ô tô - hỗ trợ (danh sách có thể thay đổi mà không báo trước do cập nhật của hãng sản xuất).

 

 

TY200&TY300 REMOTE APPLICATION LIST

DANH SÁCH REMOTE MÁY TY200 VÀ TY300 HỖ TRỢ SAO CHÉP

Tham khảo cách sao chép thẻ thang máy, sao chép điều khiển ô tô và sao chép remote cửa cuốn tại link sau đây: Dịch vụ sao chép remote

 

Brand

Nhãn hiệu

Model

Mẫu xe

Description

Diễn giải

Frequency

Tần số

 

TOYOTA

TOYOTA

MALAYSIA

MALAYSIA TOYOTA 315

315Mhz

TOYOTA

Toyota cobra

Toyota cobra

433Mhz

TOYOTA

COBRA

COBRA

315Mhz

TOYOTA

META SYSTEM

META SYSTEM WITHOUT LED

315Mhz

TOYOTA

META WITH LED

META WITH LED

315Mhz

TOYOTA

META ONE BUTTON

META ONE BUTTON

315Mhz

TOYOTA

TokaiRiki B44TA

Malaysia Tokai Riki B44TA

433Mhz

TOYOTA

8722-8723

8722-8723 MALAYSIA LOCAL TOYOTA

315Mhz

TOYOTA

89071 47010

89071 47010

312Mhz

TOYOTA

95A

CAMRY 95-2000 TYPE 95A

303Mhz

TOYOTA

TYPE 95B

CAMRY 95-2000 TYPE 95B

302Mhz

TOYOTA

COROLLA AU

COROLLA AUSTRALIA 14-17

314Mhz

TOYOTA

RUSH BEFORE2010

RUSH BEFORE2010

433Mhz

TOYOTA

RUSH AFTER2010

RUSH AFTER2010

433Mhz

TOYOTA

Toyota GQ452T

Toyota GQ4-52T ASK 433

433Mhz

TOYOTA

B41TA

B41TA for Hilux and Yaris THAILAND 433

433Mhz

TOYOTA

Aristo

Aristo 1998-2004

314Mhz

TOYOTA

B51TE V1.1

B51TE TOKAI RIKA 89070-52D70 V1.1

314Mhz

TOYOTA

Yaris 07-16

Yaris 07-16 3BT

312Mhz

TOYOTA

50400-10E16

50400-10E16

312Mhz

TOYOTA

BAB237131_056

BAB237131_056

303Mhz

TOYOTA

GQ43VT20T 0

GQ43VT20T TRUNK 315

315Mhz

TOYOTA

GQ43VT20T 1

GQ43VT20T PAIN 315

315Mhz

TOYOTA

GQ43VT20T 2

GQ43VT20T TRUNK 433

433Mhz

TOYOTA

GQ43VT20T 3

GQ43VT20T PAIN 433

433Mhz

TOYOTA

AYGOBritain

AYGO Britain

433Mhz

TOYOTA

Camry 17-

Camry 2016DJ3810 17-

433Mhz

TOYOTA

ER45778_16

ER45778_16

433Mhz

TOYOTA

VIOS B41TA

THAILAND VIOS B41TA

433Mhz

TOYOTA

Aygo 04-15

Aygo 04-15

433Mhz

TOYOTA

Yaris 15-

Yaris 15-

314Mhz

TOYOTA

VRG TOY32

VRG TOY32

433Mhz

TOYOTA

TYTOLD 314

TYT-OLD-314

314Mhz

TOYOTA

OLD TOYOTA 314

OLD TOYOTA 314.4 ASK

314Mhz

TOYOTA

CAMRY 304.4

CAMRY 304.4 60030

304Mhz

TOYOTA

HYQ12BBT

HYQ12BBT

314Mhz

TOYOTA

HYQ12BBX

HYQ12BBX

314Mhz

TOYOTA

OLD COROLLA 315

OLD COROLLA 315

315Mhz

TOYOTA

OLD TOYOTA FSK

LEXUS FSK 314MHZ

314Mhz

TOYOTA

TOYOTA 2 BUTTON

TOYOTA 2 BUTTON

304Mhz

TOYOTA

RX3002007

RX300 2005 312MHZ

312Mhz

TOYOTA

RX350 GS300

RX350 GS300 IS200 314MHZ

314Mhz

TOYOTA

TOYOTA 314 FSK

TOYOTA 314 FSK

314Mhz

TOYOTA

ONE BUTTON 312

89071-48270 312 ASK

312Mhz

TOYOTA

ONE BUTTON 314

89071-12020 314.4 ASK

314Mhz

TOYOTA

ONE BUTTON FSK

ONE BUTTON 314 FSK

314Mhz

TOYOTA

AVENSIS EUROPE

AVENSIS EUROPE 89071-0F060

433Mhz

TOYOTA

CROWN 314 FSK

CROWN 314 FSK

314Mhz

TOYOTA

2015 TOYOTA

2015 TOYOTA CHINA

315Mhz

TOYOTA

LX470 OLD

LX470 OLD

314Mhz

TOYOTA

AVANZA 315

AVANZA 315

315Mhz

TOYOTA

AVANZA 433

AVANZA 433

433Mhz

TOYOTA

HYQ12BAN

HYQ12BAN

314Mhz

TOYOTA

HYQWDT-C FSK

HYQWDT-C FSK

314Mhz

TOYOTA

MALAYSIA TOYOTA

MALAYSIA TOYOTA

433Mhz

TOYOTA

PZ070-0K052

THAILAND PZ070-0K052

433Mhz

TOYOTA

THAILAND 315

THAILAND 315 COROLLA

315Mhz

TOYOTA

VIOS 2015 TW

VIOS 2015 TW

314Mhz

TOYOTA

COROLLA 2015 TW

COROLLA 2015 TW

314Mhz

TOYOTA

B51TE

B51TE TOKAI RIKA 89070-52D70

314Mhz

TOYOTA

2015 COROOLA

2015 THAILAND TOYOTA

433Mhz

TOYOTA

2015 VIOS

2015 THAILAND VIOS

433Mhz

TOYOTA

89070-0D580

89070-0D580 B71TA

433Mhz

TOYOTA

HYQ12BDM

HYQ12BDM

314Mhz

TOYOTA

MOZB52TH

MOZB52TH

314Mhz

TOYOTA

HYQ12BEL

HYQ12BEL

314Mhz

TOYOTA

89070-12A20

89070-12A20

314Mhz

TOYOTA

HYQ1512Y

HYQ1512Y

314Mhz

TOYOTA

1512H LEXUS

1512H LEXUS

314Mhz

TOYOTA

BAB237131-022

BAB237131-022

303Mhz

TOYOTA

89742-44010

89742-44010

314Mhz

TOYOTA

HYQ12BDP

HYQ12BDP

314Mhz

TOYOTA

SPACE VARSO

SPACE VARSO

433Mhz

TOYOTA

LEXUS 314 B

LEXUS 314 B

314Mhz

TOYOTA

LEXUS 315 B

LEXUS 315 B

315Mhz

TOYOTA

LEXUS 433 B

LEXUS 433 B

433Mhz

TOYOTA

89070 20020

89070 20020

312Mhz

TOYOTA

89071 12021

89071 12021

312Mhz

TOYOTA

89071 12060

89071 12060

312Mhz

TOYOTA

89071 28050

89071 28050

314Mhz

TOYOTA

GQ43VT7T

GQ43VT7T

315Mhz

TOYOTA

HYQ12BBY-4

HYQ12BBY 4BUTTON

314Mhz

TOYOTA

HYQ12BBY-3

HYQ12BBY 3 BUTTON

314Mhz

TOYOTA

MARK2 1997-1999

MARK2 1997-1999

355Mhz

TOYOTA

YARIS ASIA 2012

YARIS 12290 06S06

314Mhz

TOYOTA

89071 28150

89071 28150

312Mhz

TOYOTA

TOYOTA 50171

TOYOTA 50171

433Mhz

TOYOTA

TOYOTA 48110

TOYOTA 48110

315Mhz

TOYOTA

CAMRY 315.1

CAMRY 315.1

315Mhz

 

AUDI

AUDI

4D0837231M

4D0837231M

315Mhz

AUDI

4D0837231P

4D0837231P

315Mhz

AUDI

4D0837231E

4D0837231E

315Mhz

AUDI

4D0837231N

4D0837231N

433Mhz

AUDI

4D0837231A

4D0837231A

433Mhz

AUDI

4D0837231

4D0837231

433Mhz

AUDI

4D0837231R

4D0837231R

433Mhz

AUDI

4D0837231K

4D0837231K

433Mhz

AUDI

AUDI A3 TT NEW

8P0837220D TT A3

433Mhz

AUDI

AUDI Q3

8X0837220D

434Mhz

AUDI

TT A3 315

TT A3 315

315Mhz

AUDI

TT A3 315MHZ

8P0837220G 8P0837220E

315Mhz

AUDI

8E0 837 220 L

8E0 837 220 L

315Mhz

 

BAOJUN

BAOJUN

BAOJUNremote630

BAOJUN remote 630 70 chip

433Mhz

BAOJUN

Lechinewfoldint

Le chi new folding type

315Mhz

 

BEIJIN

BEIJIN

Huan Su New H3

Huan Su New H3 Folding type

433Mhz

BEIJIN

HuanSuH3102707

Huan Su H3 10270715

433Mhz

BEIJIN

HuanSuH2foltype

Huan Su H2 folding type15-16

433Mhz

BEIJIN

YinXiang M35

YinXiang M35

433Mhz

BEIJIN

M20 M3O B3095

M20 M3O B3095

433Mhz

BEIJIN

BAIC WeiWang306

BAIC Wei Wang old 306 type

315Mhz

BEIJIN

BAIC H3 102707

BAIC H3 102707 16

433Mhz

BEIJIN

BAIColdHuansuH 2

BAIC old Huansu H2

433Mhz

BEIJIN

WeiWangM20Type2

WeiWangM20 ZhiLing M3 Type 2

433Mhz

BEIJIN

WeiWangM20Type3

WeiWangM20 Type 3

315Mhz

BEIJIN

WeiWangM20Type4

WeiWangM20 Type 4

315Mhz

BEIJIN

WeiWangM20 433

WeiWangM20 433 Change to folding type

433Mhz

BEIJIN

Beijingjeepfisn

Beijing jeep fission

315Mhz

BEIJIN

WeiWang MD20

WeiWang MD20

433Mhz

BEIJIN

M20 type 5

M20 BD9015 TYPE 5 16

433Mhz

BEIJIN

BAIC B40

BAIC B40

433Mhz

BEIJIN

MPX

MPX

433Mhz

BEIJIN

B40

Beijing auto B40

315Mhz

BEIJIN

WeiWangM20 315

WeiWangM20 315 Change to folding type

315Mhz

BEIJIN

M30 type

M30 B39015 Type6

433Mhz

BEIJIN

HuanSuH2fixedco

Huan Su H2 fixed code

433Mhz

BEIJIN

WeiWangM20Type1

WeiWangM20 H105753A Compatible with 2015

433Mhz

BEIJIN

BAICYusheng 007

BAIC(Yusheng 007)

315Mhz

BEIJIN

BAICHuanu10230L

BAIC Huansu S2 S3 10230L

433Mhz

BEIJIN

BAICHuans102307

BAIC Huansu S2 S3 102307 15

433Mhz

 

 

BENZ

BENZ

SMART-315

SMART-315

315Mhz

BENZ

SMART-433

SMART-433

433Mhz

BESTURN

Besturn B50

Besturn B50(universial to 2012 B70 B50 shell

433Mhz

BESTURN

B70frequency315

Compatible with old Besturn B7031506-07

315Mhz

BESTURN

New B90 B70type

New B90 B70 type43312-15

433Mhz

BESTURN

Folded X80

Folded X80

433Mhz

BMW

BMW433 EWS

BMW433EWS

433Mhz

BMW

BMWEWS315

BMW315-EWS

315Mhz

BMW

MINI PINCODE

MINI PINCODE 433

433Mhz

BMW

MINI PINCODE315

MINI PINCODE315

315Mhz

Brillian

H230

H2302015 V3

433Mhz

Brillian

H230 3E01

H230 3E01

433Mhz

Brillian

FSVGREURfission

FSV GREUR fission

315Mhz

Brillian

H530 V5 3C27

CHINA H530 V5 3C27

433Mhz

Brillian

V3straightshank

V3 straight-shank blade

433Mhz

Brillian

CHINA 3C25

CHINA 3C25

433Mhz

Brillian

FRV 3D13

FRV 3D13

433Mhz

Brillian

CHINA2BUTTN3E01

CHINA 2-BUTTON 3E01

315Mhz

Brillian

CHINA H320

CHINA H320

433Mhz

BYD

F3 Before 2011

F3 Before 2011

315Mhz

BYD

F0straightshank

F0 straight shank blade

315Mhz

BYD

F6straightshank

F6 straight shank bladeASK

315Mhz

BYD

F3chipwith14fet

F3 chip with 14 feet

315Mhz

CADI

OUC6000066

OUC6000066

315Mhz

CADI

ABOO7O2T

ABOO7O2T

315Mhz

CADI

L2C0005T 1 433

L2C0005T 1 433

433Mhz

CADI

L2C0005T 2 433

L2C0005T 2 433

433Mhz

CADI

L2C0005T 1 315

L2C0005T 1 315

315Mhz

CADI

L2C0005T 2 315

L2C0005T 2 315

315Mhz

CADI

CTS

CTS-2 L2C0005T 2004-2007

314Mhz

CADI

CTS-1 L2C0005T

CTS-1 L2C0005T 2004-2007

314Mhz

CADI

CTS-1

CTS-1 L2C0005T 2004-2007

433Mhz

CADI

CTS-2

CTS-2 L2C0005T 2004-2007

433Mhz

Changan

EADO XT

EADO XT(BLUE BOARD)

433Mhz

Changan

CX30CX20Zhixian

CX30 CX20 Zhixiang13

433Mhz

Changan

ChanganV7Sshank

Chang an V7 Straight shank

433Mhz

Changan

EADOXT

EADO XT(blue board)

433Mhz

Changan

BenbenStraights

Benben Straight shank blade08

315Mhz

Changan

TaurusStraights

Taurus Straight shank

315Mhz

Changan

Xingka S201

New Chang an star Xingka S201Chang an Ruixin

433Mhz

Changan

ALSVINV5integra

ALSVIN V5 integrateV3 H01

433Mhz

Changan

CS152015

CS1515-16

433Mhz

Changan

ALSVINV7Folding

ALSVIN V7 Folding type

433Mhz

Changan

BenbenminiAsyst

Benben mini A system

433Mhz

Changan

folding CS75

folding CS75

433Mhz

Changan

EADO red board

EADO XTALSVIN V7 red boardAfter 15

433Mhz

Changan

Chang an CS35

Chang an CS35

433Mhz

Changan

CX30 CX20ALSVIN

CX30 CX20 ALSVIN integrated system

433Mhz

Changan

Chang an Raeton

Chang an Raeton

433Mhz

Changan

Benben 2015

Folding Benben mini15

433Mhz

Changan

ALSVIN V3

ALSVIN V3 14

433Mhz

Changan

CX70Foldedshank

CX70 Folded straight shank16

433Mhz

Changan

ChangRuixingM 90

Chang an Ruixing M9016

433Mhz

Changan

Chang an Honor

Chang an Honorfolded universal

433Mhz

Changan

BenbenmBsystem

Benben mini B system

433Mhz

Changan

BenbenmiCsystem

Benben mini C system

433Mhz

Changan

Zhixiangstraigh

Zhixiang straight shank Atech system

433Mhz

Changan

EADOstraightshk

EADO straight shank15

433Mhz

Changan

Chang an V3

Chang an V3

433Mhz

Changan

oulove

oulove

433Mhz

Changfen

PhaetonCS6SC7fi

Phaeton CS6 SC7 fission09-10

430Mhz

Changfen

Liebao CS5

Liebao CS5

315Mhz

Changfen

Liebao CS6

Liebao CS607-14

315Mhz

Changfen

Liebao Jingang

Liebao Jingang

315Mhz

Changfen

LiebaoKingboxS 4

Liebao Kingbox CS4

315Mhz

Changfen

LiebaoKingboxC 3

Liebao Kingbox CS3 14

315Mhz

Changfen

old Liebao CS6

old Liebao CS6 07-14

315Mhz

Changhe

BigFreedM50M50S

Big Freedia M50 M50S

433Mhz

Changhe

Adel Ⅱ

Adel Ⅱ

315Mhz

 

Chery

Chery G6 G5

Chery G6 G5

433Mhz

Chery

QQ 9CG 315

QQ 9CG 315 03-12

315Mhz

Chery

9DW B

9DW B

315Mhz

Chery

9DW A

9DW A

315Mhz

Chery

9DW A exchangge

9DW A exchangge

315Mhz

Chery

Chery 9CN-B 433

Chery 9CN-B 43303-12

433Mhz

Chery

A5 Straight sha

A5 Straight shank

315Mhz

Chery

Chery Cowin-9CJ

Chery Cowin-9CJ

315Mhz

Chery

Chery Rely

Chery Rely

433Mhz

Chery

QQ 9AK 315

QQ 9AK 315

315Mhz

Chery

A3 Tiggo 433

Chery A3 A5 Tiggo Fulwin 2with boot button 4

433Mhz

Chery

QQ 9EU 433MHZ

QQ 9EU 433MHZ

433Mhz

Chery

QQ 9CN

QQ 9CN03-12

315Mhz

Chery

Chery 9CN 433

Chery 9CN 43303-12

433Mhz

Chery

New Tiggo 3

New Tiggo 3

433Mhz

Chery

CHERY A6L

CHERY A6L universal to Tiggo 5Fuwin 2Ariza 3

433Mhz

Chery

E3 2015

E3 2015

433Mhz

Chery

KaiYi C3 C3R

KaiYi C3 C3RFOLDED

433Mhz

Chery

Q3Q6 9CG

Q3Q6 9CG03-12

315Mhz

Chery

A3 Tiggo boot

Chery A3 A5 Tiggo Fulwin 2with boot

315Mhz

Chery

QQ 9DW transpos

QQ 9DW transpose

315Mhz

Chery

Ariza 5 7

Ariza 5Ariza 7Riich X1 16

433Mhz

Chery

E3 E5 transpose

E3 E5 transpose 13-16

433Mhz

Chery

Chery yo-yo

Chery yo-yo

315Mhz

Chery

9DW B transpose

9DW B transpose

315Mhz

Chery

Karry k50

Karry k50

433Mhz

Chery

9EH shining

9EH shining

315Mhz

Chery

9EH Lighting Fo

9EH Lighting Form

315Mhz

Chery

Chery kylin G3

Chery kylin G3

433Mhz

Chery

CHERY001-1

A3

433Mhz

Chery

CHERY002

TIGER

433Mhz

Chery

CHERY003

TIGER

315Mhz

Chery

CHERY01

QQ

433Mhz

Chery

QQ315

QQ315

315Mhz

Chery

A3 withouttrunk

Chery A3 A5 Tiggo Fulwin 2without trunk

315Mhz

Chery

Chery A3 A5 Tig

Chery A3 A5 Tiggo Fulwin2 Without trunk func

433Mhz

Chery

E3 E5

E3 E5 separate loac and unlock13-16

433Mhz

Chery

QQ 9DW 433

QQ 9DW 433

433Mhz

CHEVROL

GM:93276692

GM:93276692

433Mhz

CHEVROL

CAPTIVA 2/3 BT

CAPTIVA 2/3 BUTTON

433Mhz

CHEVROL

GM:95917176

GM:95917176 from Thailand

433Mhz

CHEVROL

SA CHEVELOT

SA CHEVELOT

433Mhz

CHEVROL

SA 3button

SA 3button CHEVELOT

433Mhz

CHEVROL

SA-3button

3button in sa

433Mhz

CHEVROL

SA-2button

2button in SA prisma 2010

433Mhz

CHEVROL

GMC 13580082

GMC 13580082

315Mhz

CHEVROL

M3N-32337200

M3N-32337200 WITH REMOTE START

433Mhz

CHEVROL

OPTRA

OPTRA

433Mhz

CHEVROL

OPTRA 315

OPTRA 315

315Mhz

CHEVROL

AB00603T

AB00603T

315Mhz

CHEVROL

AB00603T-2

AB00603T-2

315Mhz

CHEVROL

Aveo 09-16 MEXI

Aveo 09-16 MEXICO RK950EUT

433Mhz

CHEVROL

SPARK LITE 2013

SPARK LITE 2013 433

433Mhz

CHEVROL

Spark 2012

Spark 2012 Vietnam

433Mhz

CHEVROL

M3N 32337100

M3N 32337100

315Mhz

CHEVROL

CHEVR2

GM 13500218

433Mhz

CHEVROL

CHEVR3

CHEVROLET BRASIL ASTRA ZAFIRA VECTRA YEAR 19

433Mhz

CHEVROL

CHEVROLET02

MERIVA (BRAZIL)

433Mhz

CHEVROL

CHEVROLET04

AGILE (BRASIL) 09-11

433Mhz

CHRYSLER

GQ43VT7T A

04686366_GQ43VT7T

315Mhz

CHRYSLER

GQ43VT7T B

56008762_GQ43VT7T

314Mhz

CHRYSLER

CH-GQ43VT6T

CHRYSLER GQ43VT6T

315Mhz

CHRYSLER

GQ43VT5T

GQ43VT5T

315Mhz

CHRYSLER

GQ43VT13T-315

GQ43VT13T-315

315Mhz

CHRYSLER

GQ43VT13T-433

GQ43VT13T-433

433Mhz

CHRYSLER

GQ43VT9T

GQ43VT9T

315Mhz

CITROEN

CAHINA FSV1

CAHINA FSV

433Mhz

CITROEN

Citroen DS3

Citroen DS3 0523 FSK

433Mhz

CITROEN

C1 05-14

C1 05-14

433Mhz

DAIHATSU

DASHISU 312

DASHISU 312

312Mhz

DAIHATSU

2 button remote

2 button remote 312mhz

312Mhz

DAIHATSU

DAIHATSU 312.1

DAIHATSU 312.10

312.10Mhz

DATSUN

DATSUN

DATSUN GO/GO PLUS/REDI GO

433Mhz

DongFeng

Feng-xingplate

Feng-xing straight plate

315Mhz

DongFeng

JOYEARLingzi315

JOYEARLingzhi 315

315Mhz

DongFeng

X5LingzhiV3M3 A

Joyear X5Lingzhi V3 M312-13

315Mhz

DongFeng

FengshenH30-S50

Fengshen H30 S30 12

315Mhz

DongFeng

2014 Lingzhi V3

Lingzhi V31.5L14

315Mhz

DongFeng

LiuzhouautoBaon

Liuzhou auto Baong 507 M7 609

315Mhz

DongFeng

Feng-xing MPV

Dongfeng Feng-xing MPV

315Mhz

DongFeng

Feng-xing S50

Dongfeng Feng-xing S50 16

433Mhz

DongFeng

DongfengKaipute

Dongfeng Kaipute N300 Light truck

315Mhz

DongFeng

DongfengTianjin

New Dongfeng (TianlongTiangjinhercules )

433Mhz

DongFeng

M20 Type 3

WeiWang M20 Type 3

315Mhz

DongFeng

WeiWang M20C315

WeiWang M20 753A type4

315Mhz

DongFeng

SUCCEAFTER 2015

SUCCE STRAIGHT SHANKAFTER 2015

315Mhz

DongFeng

SUCCE 315

SUCCE 315 before 13

315Mhz

DongFeng

Dongfeng Yufeng

Dongfeng Yufeng

315Mhz

DongFeng

JOYEARFOLDED14-

JOYEAR FOLDED14-15

315Mhz

DongFeng

JOYEARAFTER2013

JOYEAR STRAIGHT BLADE AFTER 2013

315Mhz

DongFeng

JOYEAR X5X32015

JOYEAR X5 X3 XV Feng-xing S5002015

433Mhz

DongFeng

Feng-xingstraig

Feng-xing straight plate transpose

315Mhz

DongFeng

JOYEAR SUV12-13

JOYEAR SUV12-13

315Mhz

DongFeng

LingzhiM3M52014

Lingzhi M3 M514

315Mhz

DongFeng

JOYEAR X5X32016

JOYEAR X5 X3 XV2016

433Mhz

DongFeng

X5 V3 M3 13-14

Joyear X5 Lingzhi V3 M3 13-14315.5

315Mhz

DongFeng

JOYEAR X5 433

JOYEAR X5 433

433Mhz

DongFeng

X5 V3 M3after15

Joyear X5Lingzhi V3 M3after 15

433Mhz

DongFeng

JOYEAR 315.5

JOYEAR 315.5

315Mhz

DongFeng

Fengxingfission

Feng-xing fission

315Mhz

DongFeng

M20 H105753A

WeiWang M20 H105753A type1

433Mhz

DongFeng

Dongfeng 370

Dongfeng 370 16

433Mhz

DongFeng

WeiWang M20753A

WeiWang M20 753A 2014 360 type 2

433Mhz

DongFeng

DFM miniauto330

F505old DFM mini auto 330 350

315Mhz

DongFeng

Dongfeng Wisman

Dongfeng Wisman EV5

315Mhz

DongFeng

Dongfeng CV03

Dongfeng Junfeng CV03

315Mhz

DongFeng

oldDongfengTian

old Dongfeng (TianlongTiangjinhercules )

434Mhz

DongFeng

Dongfengfor2013

Dongfeng Succebefore 2013

315Mhz

DongFeng

Lingzhi MPV2.0L

Lingzhi MPV2.0L 11

315Mhz

DongFeng

JOYEARBefor2013

JOYEAR STRAIGHT BLADE before 2013

315Mhz

FAW

Jiefang

Jiefang

315Mhz

FAW

Xiali N5 N7

Xiali N5 N7after 2014

315Mhz

FAW

Jiefangredb2015

Jiefang red boardafter 2015

315Mhz

FAW

FAW fission

FAW fission Oley B90

433Mhz

FAW

Velabefore2009

Vela before 2009

315Mhz

FAW

Jiefangafte2010

Jiefang after 2010

315Mhz

FAW

Jiefangbefo2008

Jiefang before 2008

315Mhz

FAW

VIZHI shining

VIZHI shining

315Mhz

FAW

Jiefangbfor2008

Jiefang before 2008 shining

315Mhz

FAW

Jiefangafte2013

Jiefang after 2013shining

315Mhz

FAW

Xiali N5

Xiali N5VIZHI shining

315Mhz

FAW

Vela Yaris

Vela Yaris

315Mhz

FAW

JiefangJ6Folded

Jiefang J6Folded 15

315Mhz

FAW

Junpai D60

Junpai D60

433Mhz

FAW

Jiefangbord2015

Jiefang green boardafter 2015

315Mhz

FAW

FAW Jiefang J6

FAW Jiefang J6 blue

315Mhz

 

FORD

FORD

FORD USA 315MHZ

FORD 315MHZ

315Mhz

FORD

MONDEO REMOTE

MONDEO FIGO FIESTA

433Mhz

FORD

NEW MONDEO

NEW MONDEO KEY

433Mhz

FORD

FOCUS KEY

FOCUS KEY

433Mhz

FORD

FORD LINCOLN

LINCOLN

315Mhz

FORD

FORD USA

FORD USA WITH WINDOWS AUTOMATICALLY CLOSE

315Mhz

FORD

Ford Autowindow

FOCUS WINDOWS AUTO ROLL UP KEY

433Mhz

FORD

FORD303.8

FORD303.8MHZ

303Mhz

FORD

AUSTRALIA FORD

AUSTRALIA FORD

433Mhz

FORD

15FOCUS RANGER

12-15NEW FOCUS RANGER

433Mhz

FORD

GQ43VT7T-LINCON

GQ43VT7T-LINCON

315Mhz

FORD

GQ43VT4T

GQ43VT4T

315Mhz

FORD

FORD ECOSPORT

FORD ECOSPORT INDIA

433Mhz

FORD

FORD ENDEAVOR I

FORD ENDEAVOR INDIA

433Mhz

FORD

FORD USA 3BUTTO

FORD USA

315Mhz

FORD

FORD F150

FORD F150

315Mhz

FORD

FORD 315MHZ

FORD USA 315MHZ

315Mhz

Cửa cuốn

GARAGE

Australia garag

Australia garage

433Mhz

GARAGE

315433

315433

315433Mhz

GARAGE

UNIVERSAL KEY

KD UNIVERSAL INTERFACE

467Mhz

GARAGE

374FreTEST

374 TEST

374Mhz

GARAGE

KD KEYLESS GO

KD KEYLESS GO REMOTE

434Mhz

GARAGE

ROSH

ROSH

433Mhz

GARAGE

ISREAL GARAGE

ISREAL GARAGE

0Mhz

GARAGE

GRAGE ISRAEL

GARAGE ISRAEL

0Mhz

GARAGE

SMILO NICE

SMILO MICE

433Mhz

GARAGE

steelmate

steelmate

433Mhz

GMC

GMC

MYT3X6898B

MYT3X6898B

315Mhz

GMC

HOLDEN VE

HOLDEN VE 3/4 button

433Mhz

GMC

HOLDEN VE 315

HOLDEN VE 315

315Mhz

GMC

OUC60270

0UC60270

315Mhz

GMC

ABOO1O4T

ABOO1O4T

315Mhz

GMC

MFNEWBULCK

2010-2014 NEW BULCK

315Mhz

GMC

L2C0007T

L2C0007T/10335582-88

315Mhz

GMC

L2C0007T 4 BTN

L2C0007T 4button

315Mhz

GreatWal

Haval CUV2007

Haval CUVDiesel vesion 2007

433Mhz

GreatWal

Florid 433

Florid 2010

433Mhz

GreatWal

Deer pickup 433

Deer pickup

433Mhz

GreatWal

Voleex V80

Voleex V8013

315Mhz

GreatWal

GREATWALLSaying

GREATWALL Saiying 8 sockets0305060708

315Mhz

GreatWal

Haval H1-2016

Haval H1-2016

433Mhz

GreatWal

Fengjun 3

Fengjun 32011

433Mhz

GreatWal

Haval2butto2010

Haval 2buttons straight shank2010

433Mhz

GreatWal

Fengjun 5 2016

Fengjun 5 diesel version2016

433Mhz

GreatWal

Fengjun 5 -HY22

Fengjun 5 -HY22

433Mhz

GreatWal

Safewit13socket

Safe machine with 13 sockets

433Mhz

GreatWal

Safewith12socke

Safe with 12 sockets

315Mhz

GreatWal

Fengjun K12

Fengjun K12315.5 Fengjun 513

315Mhz

GreatWal

CoolBear 315.5

CoolBear straight shank 3 buttons09-10

315Mhz

GreatWal

GreatWallH3sank

GreatWall H3 straight shank

433Mhz

GreatWal

GreatWall H6

GreatWall H6 12-13

433Mhz

GreatWal

Euro Fengjun 5

Euro version Fengjun 5

433Mhz

GreatWal

CoolBeaStraight

CoolBear M2 Straight shank 3 buttons433 JAC

433Mhz

GreatWal

Florids3buttons

Florid straight shank 3 buttons315.5 univers

315Mhz

GreatWal

Deer3buttonssha

Deer 3 buttons straight shank H3 2008

433Mhz

GreatWal

FengjunM42butto

Fengjun M4 2 buttons straight shank

433Mhz

GreatWal

2015 C30 M4

2015 C30

433Mhz

GreatWal

Voleex C20

Voleex C2011-14

315Mhz

GreatWal

M22010

M22010

315Mhz

GreatWal

M2straightshank

M2 straight shank

315Mhz

GreatWal

Floridightshank

Florid straight shank

3155Mhz

GreatWal

H3H5ofoldedtype

H3 H5 old and new folded type11

433Mhz

GreatWal

H5Fengjunsining

New H5 Fengjun shining14

433Mhz

GreatWal

GREATWALL8socke

GREATWALL Sailor 8 sockets03050708

315Mhz

GreatWal

FengjunKoren315

Fengjun Korean style 315

315Mhz

GreatWal

Haval M4

Haval M4315.5(universal to Haval M22012)13

315Mhz

GreatWal

GreatWall H1

GreatWall H1Fenjun 6

433Mhz

GreatWal

Florid 315.5

Florid 315.5

315Mhz

GreatWal

Fengjun 5 Euro

Fengjun 5 pickup Euro versionbefore 15

433Mhz

GreatWal

Fengjun 5 2011

Fengjun 5 diesel version2011

315Mhz

GreatWal

GreatWallpetrol

GreatWall H5 petrol version13

433Mhz

GreatWal

GreatWall C30

GreatWall C30Florid before 2014Ling ao 09

315Mhz

GreatWal

C30 Xunli M4M2

C30 Xunli M4M2 Voleex V8012

315Mhz

GreatWal

GreatWallM41315

M413-15

433Mhz

GreatWal

GreatWall C50

GreatWall C50

433Mhz

GreatWal

2013 C30 M4

2013 C30 M4

433Mhz

GreatWal

GreatWaLing2010

GreatWall Ling ao 2010

315Mhz

GreatWal

GREATWALLSailor

GREATWALL Sailor

315Mhz

GreatWal

Safewith8socket

Safe with 8 sockets03-16

315Mhz

GreatWal

Safewith13socke

Safe with 13 sockets

433Mhz

GreatWal

Fengjun 5diesel

Fengjun 5 pickupdiesel version16

315Mhz

HAIMA

Haima Family Ⅲ

Haima Family Ⅲ

315Mhz

HAIMA

newHaimaPremacy

new Haima Premacy

315Mhz

HAIMA

HaimaM32buttons

Haima M3 2 buttons

433Mhz

HAIMA

Haima323folded

Haima 323 folded Prremacy

315Mhz

HAIMA

Haima M5

Haima M5 2014 V70

433Mhz

HAIMA

Tributefoldedsh

Tribute folded shining10

315Mhz

HAIMA

Tribute folded

Tribute folded

315Mhz

HAIMA

Haima S7 315.5

Haima S7 315.52013 Tritec

315Mhz

HAIMA

Haima S5 M6

Haima S5 14-16 M6 15-16 M3 13-16

433Mhz

HAIMA

Familyfionlight

Family fission blue light

315Mhz

HAIMA

Haimafissionred

Haima fission red lightbefore 2010

315Mhz

HAIMA

Haimafsonyellow

Haima fission yellow light

315Mhz

HAIMA

Haima M3

Haima M32015

433Mhz

HAIMA

Haima S7 folded

Haima S7 folded(there are delays)

315Mhz

HAIMA

Haiknightfolded

Haima knight folded

315Mhz

HAIMA

Haima M3shining

Haima M3 shining15

433Mhz

HAIMA

Haima Family

Haima Family

315Mhz

HAIMA

Haima S5

Haima S5

315Mhz

HAIMA

oldHaima323grel

old Haima 323 green light

315Mhz

HAIMA

Haima M3

Haima M3 M5

433Mhz

HAIMA

Haima323greenli

Haima 323 green light

315Mhz

HAIMA

Haima323grenlig

Haima 323 green light3 buttons

315Mhz

HAIMA

Family Ⅱ

Family Ⅱ red light fission06

315Mhz

HAIMA

TRITEC 2011

TRITEC 2011

315Mhz

HAIMA

Haimafolded2012

Haima folded 09-12 (Can be copied)

315Mhz

HawtaiMo

Terracan

Terracan

315Mhz

HawtaiMo

Hawtai Santa Fe

Hawtai Santa Fe

315Mhz

HawtaiMo

Hawtai Boliger

Hawtai Boliger

315Mhz

HawtaiMo

Terracanfission

Terracan fission

315Mhz

 

HONDA

HONDA

Odyssey OLD 433

Odyssey OLD 433

433Mhz

HONDA

ODYSSEY OLD 315

ODYSSEY OLD 315

315Mhz

HONDA

ODYSSEY OLD 313

ODYSSEY OLD 313

313Mhz

HONDA

ACCORD 2.3 315

ACCORD 2.3 315

315Mhz

HONDA

ACCORD 2.3 433

ACCORD 2.3 433mhz

433Mhz

HONDA

ACCORD 2.3 313

ACCORD 2.3 313

313Mhz

HONDA

ACCORD 8GEN 433

ACCORD 8 GENERATION 433

433Mhz

HONDA

ACCORD 8 313.8

ACCORD 8 313.8

313Mhz

HONDA

ACCORD 8 315

ACCORD 8 315

315Mhz

HONDA

AUSTALIA 99 CRV

AUSTRALIA 99 CRV 307MHZ

307Mhz

HONDA

NHVWB1U523

NHVWB1U523 CIVIC

433Mhz

HONDA

INDIA BRIO/AMAZ

INDIA BRIO/AMAZE

433Mhz

HONDA

INDIA CITY

INDIA CITY

313Mhz

HONDA

OUCG8D440HA

OUCG8D440HA

308Mhz

HONDA

OUCG8D346HA

OUCG8D346HA

313Mhz

HONDA

OUCG8D344HA

OUCG8D344HA

313Mhz

HONDA

OUCG8D344HA-4

OUCG8D344HA-4

313Mhz

HONDA

OUCG8D399HA-5

OUCG8D399HA-5

313Mhz

HONDA

OUCG8D399HA-6

OUCG8D399HA-6

313Mhz

HONDA

CWTWB1U545

CWTWB1U545

433Mhz

HONDA

G8D343HA

G8D343HA

313Mhz

HONDA

OUCG8D345HA

OUCG8D345HA

433Mhz

HONDA

HL1K-5T

HL1K-5T

313Mhz

HONDA

72147S5AJ01

72147S5AJ01

314Mhz

HONDA

72147S5AJ01 B

72147S5AJ01 B

315Mhz

HONDA

ONE BUTTON 313

ONE BUTTON 313

313Mhz

HONDA

G8D 499HA

G8D 499HA

308Mhz

HONDA

MFHonda433 G

15FIT CIVIC NEW XRV WITH G 47 CHIP

433Mhz

HONDA

A269ZUA101

A269ZUA101

433Mhz

HONDA

A269ZUA106

A269ZUA106

433Mhz

HONDA

MFJADE ACCORD A

2013 LATER Spirior JADE ACCORD 47 CHIPS WITH

433Mhz

HONDA

MFODYSSEY A

ODYSSEY WITH 47 SLIDE DOOR

433Mhz

HONDA

KWN931

KWN931

313Mhz

HONDA

CRV FIT 4333

CRV FIT 433

433Mhz

HONDA

CRV FIT 20143

CRV FIT 2014

313Mhz

HONDA

FREED 433

FREED THailand 433

433Mhz

HONDA

Honda cobra

Honda cobra

433Mhz

HONDA

ACURA MDX

ACURA MDX

31385Mhz

HONDA

StepwagonOdysse

Stepwagon Odyssey -2006

312.12Mhz

HONDA

Stepwagon313.8

Stepwagon Odyssey -2006 313.8

313.8Mhz

HONDA

FREED

FREED

313.8Mhz

HONDA

Old CRV

Honda Old CRV India

433Mhz

HONDA

civic V

civic V

313.8Mhz

HONDA

Freed Spike

Freed Spike 14-16

312.12Mhz

HONDA

HLIK-2T

HLIK-2T

315Mhz

HONDA

HONDA 315

HONDA 315

315Mhz

HONDA

HONDA 313

HONDA 313

313Mhz

HONDA

HONDA 433

HD32.4

433Mhz

HONDA

HONDA 5BUTTON

5BUTTONHONDA

313Mhz

HONDA

NEW CRV ACCORD

2013 CRV ACCORD FIT

433Mhz

HONDA

2013CRV FIT USA

2013CRV FIT USA

313Mhz

HONDA

95430-1G011

95430-1G011 wins Tatsu

315Mhz

 

 

HYUNDAI

HYUNDAI

GRANDEUR

GRANDEUR 95430 3L002

447Mhz

HYUNDAI

SONATA

SONATA

447Mhz

HYUNDAI

I10 95411-2B20

I10 95411-2B20

433Mhz

HYUNDAI

SANTA FE

SANFA FE

315Mhz

HYUNDAI

OLD ELANTRA 433

OLD ELANTRA CE0682 OKA-600T

433Mhz

HYUNDAI

VERNA

VERNA

433Mhz

HYUNDAI

IX45

IX45

433Mhz

HYUNDAI

ETC094LPD0548

ETC094LPD0548

315Mhz

HYUNDAI

4018A-HAT008

Rohens 4018A-HAT008

315Mhz

HYUNDAI

AVANTE 2H005

AVANTE 95430-2H005

447Mhz

HYUNDAI

AVANTE 2H003

AVANTE 95430-2H003

443Mhz

HYUNDAI

2014NEW ELANTER

2014 NEW ELANTER

433Mhz

HYUNDAI

MALAYSIA CAR 3

MALAYSIA CAR 3

315Mhz

HYUNDAI

81996-4A600 311

81996-4A600 311

311Mhz

HYUNDAI

81990-4A700

81990-4A700

433Mhz

HYUNDAI

81991-07310 434

81991-07310 434

434Mhz

HYUNDAI

95430-3K010

95430-3K010 433

433Mhz

HYUNDAI

95431-4H100

95431-4H100

447Mhz

HYUNDAI

81996-4H200

81996-4H200

447Mhz

HYUNDAI

81996-4H500

81996-4H500 434MHZ

434Mhz

HYUNDAI

95430-3K002 447

95430-3K002 447MHZ

447Mhz

HYUNDAI

TFKB1G012A

ONE BUTTON SIDE 433

433Mhz

HYUNDAI

95430-3L002

95430-3L002

447Mhz

HYUNDAI

95431-4H300

95431-4H300 433

433Mhz

HYUNDAI

OKA-312T

OKA-312T 954302E100

433Mhz

HYUNDAI

SONOTA 315

SONATA 315

315Mhz

HYUNDAI

ACCENT 315

ACCENT 315

315Mhz

HYUNDAI

954301RAB1

95430-1RAB1 INDIA

433Mhz

HYUNDAI

MEXICO I10

MEXICO I10

433Mhz

HYUNDAI

NEW ACCENT

ACCENT 95430-1R110

433Mhz

HYUNDAI

95411-3A201

95411-3A201 308

308Mhz

HYUNDAI

95430-3Q001

OSLOKA-950T 95430-3Q001

313Mhz

HYUNDAI

5WY8421 AZERA

5WY8421 AZERA BY FATEH

433Mhz

HYUNDAI

NEW ELANTRA 14

NEW ELANTRA 2011DJ2366

433Mhz

HYUNDAI

95411 2B510

95411 2B510

433Mhz

HYUNDAI

954113A003

954113A003

447Mhz

HYUNDAI

9543039050

9543039050

447Mhz

HYUNDAI

9543039021

9543039021

447Mhz

HYUNDAI

OKA-865T VIETNA

OKA-865T VIETNAM

433Mhz

HYUNDAI

I10 INDIA

I10 INDIA FLIP

433Mhz

HYUNDAI

95411 2B000 B04

95411 2B000 B04

447Mhz

HYUNDAI

95430 2L710

95430 2L710 FROM Vietnam

315Mhz

HYUNDAI

RKE-4F17 IX25

Santafe 17 RKE-4F17 IX25

433Mhz

HYUNDAI

81996 1C300

81996 1C300 GETZ AUSTRALIA

433Mhz

HYUNDAI

95430 F2110

95430 F2110

433Mhz

HYUNDAI

ELANTRAOKA-421T

ELANTRA OKA-421T

433Mhz

HYUNDAI

819964H400

819964H400 FSK

433Mhz

HYUNDAI

95430 3K202

95430 3K202

313Mhz

HYUNDAI

95430 3X500

95430 3X500

313Mhz

HYUNDAI

2011DJ0454

2011DJ0454

433Mhz

HYUNDAI

TQ8-RKE-3F04

TQ8-RKE-3F04

315Mhz

HYUNDAI

95430-C7500

95430-C7500

433Mhz

HYUNDAI

95430-C7600

95430-C7600

433Mhz

HYUNDAI

95430-D3100

95430-D3100

433Mhz

HYUNDAI

OKA-420T(AD)

OKA-420T(AD)

433Mhz

HYUNDAI

95430 3K300

95430 3K300

315Mhz

HYUNDAI

TQ8RKE-3F01

TQ8RKE-3F01 11-13 ACCENT

315Mhz

HYUNDAI

95430 2V001

95430 2V001

434Mhz

HYUNDAI

OLD VERNA 1 BUT

OLD VERNA 1 BUTTON INDIA

433Mhz

HYUNDAI

HYUNDAI-ACCENT

HYUNDAI-ACCENT INDIA

433Mhz

HYUNDAI

HYUNDAI-CRETA

HYUNDAI-CRETA INDIA

433Mhz

HYUNDAI

EON INDIA

EON INDIA

433Mhz

HYUNDAI

I10 GRAND INDIA

I10 GRAND INDIA

433Mhz

HYUNDAI

NEW ACCENT INDI

NEW ACCENT INDIA

433Mhz

HYUNDAI

NEW I20 INDIA

NEW I20 INDIA

433Mhz

HYUNDAI

NEW VERNA FLUID

NEW VERNA FLUIDIC

433Mhz

HYUNDAI

OLD I20 INDIA

OLD I20 INDIA

433Mhz

HYUNDAI

OLD VERNA FLUID

OLD VERNA FLUIDIC INDIA

433Mhz

HYUNDAI

I20 ELITE INDI

I20 ELITE INDIA

433Mhz

HYUNDAI

95431 3V030

95431 3V030

433Mhz

HYUNDAI

95430 2W400

95430 2W400

433Mhz

HYUNDAI

95430--J0700

95430--J0700

433Mhz

HYUNDAI

95430--H6500

95430--H6500

433Mhz

HYUNDAI

I30 16-

I30 16- OKA-450T

433Mhz

HYUNDAI

95430-H5500

95430-H5500

433Mhz

HYUNDAI

OKA-870T 433

OKA-870T 433

433Mhz

HYUNDAI

95430 J400

95430 J400 433

433Mhz

HYUNDAI

Sonata 14-17

Sonata 14-17 95430-C1010

433Mhz

HYUNDAI

95430-2F110

95430-2F110

433Mhz

HYUNDAI

PLNHM-T002

Accent 06-11 PLNHM-T002

315Mhz

HYUNDAI

TQ8-RKE-4F14

Accent 14-17 TQ8-RKE-4F14

433Mhz

HYUNDAI

Santa Fe 07-08

Santa Fe 07-08 PLNHM-T002

315Mhz

HYUNDAI

SY52NDFNA04

Azera 06-11 95430 3L022

315Mhz

HYUNDAI

OSLOKA-221T

Santa Fe 04-06 95411-26201

308.8Mhz

HYUNDAI

95411-26202

Elantra 04-06 95411-26202

308.8Mhz

HYUNDAI

NYOSEKS-TF10ATx

Veloster 12-15 NYOSEKS-TF10ATx

315Mhz

HYUNDAI

Entourage 233

Entourage 07-08 sv3-100060233

315Mhz

HYUNDAI

Entourage 234

Entourage 07-08 sv3-100060234

315Mhz

HYUNDAI

Entourage235

Entourage 07-08 sv3-100060235

315Mhz

HYUNDAI

OSLOKA-423T

Elantra 16-17 OSLOKA-423T

433Mhz

HYUNDAI

PINHA-T038

Santa Fe 07-12 PINHA-T038

315Mhz

HYUNDAI

OSLOKA-310T

Sonata 06-10 OSLOKA-310T

313Mhz

HYUNDAI

OSLOKA-320T

Tucson 05-09 OSLOKA-320T

313.8Mhz

HYUNDAI

OSLOKA-850T

Tucson 10-15 OSLOKA-850T

313Mhz

HYUNDAI

TQ8-RKE-4F25

Tucson 16- TQ8-RKE-4F25

433Mhz

HYUNDAI

TQ8-RKE-4F31

Santa Fe 17 TQ8-RKE-4F31

433Mhz

HYUNDAI

SY55WY8212

Veracruz 06-13 SY55WY8212

315Mhz

HYUNDAI

volester usa 12

volester usa 12-16

315Mhz

HYUNDAI

OKA-NO41/876T

OKA-NO41/876T

433Mhz

HYUNDAI

95430-D3110

95430-D3110

433Mhz

HYUNDAI

OKA 186T

OKA 186T

433Mhz

HYUNDAI

OKA-NO30

OKA-NO30

433Mhz

HYUNDAI

HA-T005

HA-T005

433Mhz

HYUNDAI

95430-C1210

95430-C1210

433Mhz

HYUNDAI

OKA-NO35

OKA-NO35

433Mhz

HYUNDAI

95430-C1300

95430-C1300

433Mhz

HYUNDAI

SVI-TFFKRO3

SVI-TFFKRO3

433Mhz

HYUNDAI

HA-T004

HA-T004

433Mhz

HYUNDAI

95810-5M301

95810-5M301

433Mhz

HYUNDAI

81991-4A450

81991-4A450

311Mhz

HYUNDAI

Sonata 02-05

Sonata 02-05 PINHACOEF

311Mhz

HYUNDAI

CCAB07LP405T7

CCAB07LP405T7

434Mhz

HYUNDAI

OKA-N038(AD)

OKA-N038(AD)

433Mhz

HYUNDAI

Santa Fe 18

Santa Fe 18

433Mhz

HYUNDAI

OKA-NO 22A

OKA-NO 22A

447.7Mhz

HYUNDAI

Elentr GT

Elentr GT

315Mhz

HYUNDAI

Starex 17-18

Starex 17-18 KCC-CRM-OKA-420T(TQ)

433Mhz

HYUNDAI

I10 16-

I10 16- 95430-1S100

433Mhz

HYUNDAI

ELANTRA ID47

ELANTRA ID47

433Mhz

HYUNDAI

HY1ELANTRA

ELANTRA

433Mhz

HYUNDAI

IX35 I20 95430

IX35 I20 95430-1J000

433Mhz

HYUNDAI

HY2ELARTRA

HY2ELANTRA

315Mhz

HYUNDAI

HY2YX

HY2yuxiang

315Mhz

HYUNDAI

HY7ELANTRA

HY7ELANTRA

315Mhz

HYUNDAI

I30

I30 95430-2L600

433Mhz

HYUNDAI

IX20

IX20 95430-1K000

433Mhz

HYUNDAI

NEW I30 A5100

NEW I30 95430 A5100

433Mhz

 

 

ISUZU

ISUZU

ISUZU THAILAND

THAILAND ISUZU

433Mhz

ISUZU

HYQ1512R

HYQ1512R

314Mhz

IVECO

IVECO NEW

IVECO NEW

433Mhz

IVECO

IVECO FLIP

IVECO FLIP OLD

433Mhz

JAGUAR

JAGUAR 315MHZ

JAGUAR 315MHZ

315Mhz

JAGUAR

LJE2610-CB

Jaguar LJE2610-CB

315Mhz

JAGUAR

JAGUAR 433

JAGUAR 433

433Mhz

JIANGHUA

Heyue A302013

Heyue A302013can be copied

433Mhz

JIANGHUA

JAC S3 2015

JAC S3 2015

433Mhz

JIANGHUA

JACRuilinpickup

JAC Ruiling pickup

433Mhz

JIANGHUA

Refineshnin2011

Refine shining 2011

315Mhz

JIANGHUA

IEV5JACelectric

IEV5 JAC electric vehicle

315Mhz

JIANGHUA

S3 S5 folded

S3 S5 folded13-15

433Mhz

JIANGHUA

Refinestrashank

Refine straight shankPentagram marked

315Mhz

JIANGHUA

Refinefolde2012

Refine folded Audi versionafter 2012

315Mhz

JIANGHUA

Refine JAC

Refine JAC (there are delays)

315Mhz

JIANGHUA

RefineJACshinig

Refine JAC shiningXianghe

315Mhz

JIANGHUA

Refine M52014

Refine M52014

433Mhz

JIANGHUA

HeyueA30aft2014

Heyue A30after 2014can be copied

433Mhz

JIANGHUA

JAC M5 315

JAC M512

315Mhz

JIANGHUA

HeyueTongyue M5

HeyueTongyue M5Hechang M5

433Mhz

JIANGHUA

Hechang folded

Hechang folded2011

315Mhz

JIANGHUA

Heyuestraishank

Heyue straight shank09-14

315Mhz

JIANGHUA

Richeaglefision

Richeagle fission 07-13

315Mhz

JIANGHUA

JAC Xingyue

JAC Xingyue

315Mhz

JIANGHUA

RefineS2folded

Refine S2 (universal to A30Refine M3 S3)15

433Mhz

JIANGHUA

Tongyuestraight

Tongyue straight shank08-12(universal to Hey

315Mhz

JIANGHUA

Yueyuestraights

Yueyue straight shank09-14

315Mhz

JIANGHUA

Richeaglestraig

Richeagle straight shank

315Mhz

JIANGHUA

SEKS-01Tx

SEKS-01Tx

315Mhz

JIANGHUA

JAC M3 2015

JAC M3 folded2015can be copied

433Mhz

JIANGHUA

Refine S5

Refine S5 12-15

433Mhz

JIANGHUA

JAC M3 315

JAC M3 315

315Mhz

JIANGHUA

JAC geir hair

JAC geir hair15-17

433Mhz

JIANGHUA

JAC Benjoy 315

JAC Benjoy 11-12

315Mhz

JIANGHUA

oldfoldinBenjoy

old folding Benjoy08-09

315Mhz

 

 

KIA

KIA

HY9-K2-433

K2-433

433Mhz

KIA

HY8-FORTE-433

HY8-FORTE

433Mhz

KIA

KIA-SOUL

KIASOUL

433Mhz

KIA

RIO 2011-2013

RIO 2011-2013 95430 1W050

433Mhz

KIA

ONE BUTTON

TFK818012A

433Mhz

KIA

K3

K3

433Mhz

KIA

CARENS

CARENS

433Mhz

KIA

SP2SPORTAGE

SPORTAGE

433Mhz

KIA

10-14 SPORTAGE

954303U000 NEW SPORTAGE 10-14

433Mhz

KIA

PICANTO 07-09

PICANTO 07-09 81996-07510

433Mhz

KIA

OPTIMA 2011

OPTIMA 2011 95430 2T600

433Mhz

KIA

RIO NEW

RIO NEW

433Mhz

KIA

CEED

CEED 81996-1H200

433Mhz

KIA

CEED06-09

CEED06-09 81996 1H100

433Mhz

KIA

RIO 2009-2011

RIO 2009-2011 95430 1G760

433Mhz

KIA

SORENTO 2P660

SORENTO 95430 2P660

433Mhz

KIA

one button 433

ONE BUTTON 81996-4H500

433Mhz

KIA

81996-1E400

81996-1E400 434

434Mhz

KIA

SPORTAGE 315

SPORTAGE 315

315Mhz

KIA

95430-4X150

95430-4X150 2015 K2

433Mhz

KIA

SORENTO 2P910

SORENTO 95430 2P910

433Mhz

KIA

95430 3L052

95430 3L052

315Mhz

KIA

Morning 07901

Morning 95431-07901

433Mhz

KIA

95430-2J200

95430-2J200 BORREGO

315Mhz

KIA

0K58A 677T0

0K58A 677T0

315Mhz

KIA

95430 4D090

95430 4D090

315Mhz

KIA

RAY 95430 A3000

RAY 95430 A3000

433Mhz

KIA

95430 2G000

95430 2G000

447Mhz

KIA

95430 2G101

95430 2G101

433Mhz

KIA

95430 3E502

95430 3E502

433Mhz

KIA

95430 2G350

95430 2G350

433Mhz

KIA

95430 3E500

95430 3E500

447Mhz

KIA

RAY 95430A3001

RAY 95430 A3001

433Mhz

KIA

MALAYSIALOCAL

MAYLAYSIA LOCAL KIA

315Mhz

KIA

2012DJ5804

2012DJ5804 CARENS 95430-A4200

433Mhz

KIA

95430 3E501

95430 3E501

447Mhz

KIA

95430 1X000

95430 1X000

433Mhz

KIA

KX3 2014DJ4805

KX3 2014DJ4805

433Mhz

KIA

2012DJ3244

2012DJ3244 2016 K4

433Mhz

KIA

95430 3R300

95430 3R300

433Mhz

KIA

1J000-433-EU

1J000-433-EU

433Mhz

KIA

95430 2F310

95430 2F310

313Mhz

KIA

95411 26202

95411 26202

308Mhz

KIA

95411 26203

95411 26203

308Mhz

KIA

2008DJ0575

2008DJ0575 RIO

433Mhz

KIA

TQ8-RKE-3F05

TQ8-RKE-3F05 95430-1W003

315Mhz

KIA

OSLOKA-875T

Sorento 14-16 OSLOKA-875T

433Mhz

KIA

OSLOKA-870T

OSLOKA-870T

313Mhz

KIA

BONGO OKA031T

BONGO OKA_N031T

433Mhz

KIA

95430 2J000

95430 2J000

433Mhz

KIA

95430-2G201

95430-2G201

313Mhz

KIA

95430-H7100

95430 H7100

433Mhz

KIA

95430-A9100

95430-A9100

433Mhz

KIA

RKE-4A02

RKE-4A02

433Mhz

KIA

TQ8-RKE-3F02

95430-1W020

315Mhz

KIA

95430 3W350

95430 3W350

315Mhz

KIA

osloka-311T

osloka-311T

433Mhz

KIA

95430 2T000

95430 2T000

315Mhz

KIA

95430 1Y300

95430 1Y300 433

433Mhz

KIA

95430-A7101

K3 17- CERATO3 95430-A7101 433

433Mhz

KIA

95430-H9600

95430-H9600 433

433Mhz

KIA

NYODD4TX1306

NYODD4TX1306 14-16 433

433Mhz

KIA

DD4TX1306

DD4TX1306 4button 433

433Mhz

KIA

95430-2K250

95430-2K250

315Mhz

KIA

95430-1Y300

95430-1Y300

433Mhz

KIA

95430-4D061

95430-4D061

433Mhz

KIA

PLNHM-T011

PLNHM-T011 07-11 315

315Mhz

KIA

NYOSEKSTF10ATX

Optima 95430-2T000 10-13

315Mhz

KIA

SY55WY8412

SY55WY8412

315Mhz

KIA

KR55WY8404

KR55WY8404

315Mhz

KIA

NYOSEKS-09TX

NYOSEKS-09TX 08-11 315

315Mhz

KIA

PLNBONTEC-T011

PLNBONTEC-T011 03-06 315

315Mhz

KIA

SV3-100060233

SV3-100060233 06-08 315

315Mhz

KIA

NYOSEKSAM11ATX

NYOSEKSAM11ATX 11-13 315

315Mhz

KIA

Sorento 10-13

Sorento 10-13 PINHA-T036

315Mhz

KIA

Sportage09-11

Sportage 09-11 95430-1F050

447Mhz

KIA

Spectra 06-09

Spectra 06-09 95430-2F951

315Mhz

KIA

Sportage 07-09

Sportage 07-09 95430-1F210

315Mhz

KIA

Sedona 06-08

Sedona 06-08 Sv3-100060234

315Mhz

KIA

Sv3-100060235

Sedona 06-08 Sv3-100060235

315Mhz

KIA

Sedona 09-14

Sedona SV3-VQTXNA13 09-14

315Mhz

KIA

Sedona 9-14

Sedona 09-14 SV3-VQTXNA16

315Mhz

KIA

Sedona 9-14 5bt

Sedona 09-14 VQTXNA15

315Mhz

KIA

Sedona 4F21

Sedona 15-16 TQ8-RKE-4F21

433Mhz

KIA

Sorento 910T

Sorento 16- OSLOKA-910T

433Mhz

KIA

Sorento 04-06

Sorento 04-06 PLN BONTEC-T016

315Mhz

KIA

95430-2K100

Soul 10-13 95430-2K100

315Mhz

KIA

AM11ATX(SL)

Soul 10-13 NYOSEKS-AM11ATX(SL)

315Mhz

KIA

OSLOKA-672T

Spectra 07-09 OSLOKA-672T

315Mhz

KIA

SL10ATX

Sportage 10-13 NYOSEKS-SL10ATX

315Mhz

KIA

DD3TX1302-JD

Ceed 2015 DD3TX1302-JD

433Mhz

KIA

Forte usa 10-13

Forte usa 10-13

315Mhz

KIA

81991-7510

81991-7510

433Mhz

KIA

95430-H0500

95430-H0500

433Mhz

KIA

SCK-SEKS-AM10Tx

SCK-SEKS-AM10Tx

433Mhz

KIA

SEKS_AM10Tx

SEKS_AM10Tx

433Mhz

KIA

95430 A3100

95430 A3100

433Mhz

KIA

OKA 910T 3BT

OKA 910T 3BT

433Mhz

KIA

95430 H8600

95430 H8600

433Mhz

KIA

95430 H9500

95430 H9500

433Mhz

KIA

95430-A9150

95430-A9150

433Mhz

KIA

RIO SORENTO

RIO SORENTO 06-14 PINHA-T036

315Mhz

KIA

Soul 16

Soul 16

433Mhz

KIA

95430-1X000

95430-1X000

433Mhz

KIA

95430 G6600

95430 G6600

433Mhz

KIA

95430-1P500

VeugAyN 95430-1P500

433Mhz

KIA

Sportage 08-10

Sportage 08-10 95430-1F260

315Mhz

KIA

Sportage 14-16

Sportage 14-16 SL13MY

433Mhz

KIA

SPORTAGE 10>

SPORTAGE

433Mhz

KIA

SPORTAGE

SPORTAGE 95430 3U000

433Mhz

KIA

SP5-K5

SP5-K5

433Mhz

KIA

CARENS315

CARTENS

315Mhz

KIA

CARENS 433

CARENS

433Mhz

 

KMD

KMD NEW RD

KMD NEW RD INDIA

433Mhz

KMD

KMD NEW XENOS

KMD NEW XENOS INDIA

315Mhz

KMD

KMD OLD BLACKCA

KMD OLD BLACKCAT INDIA

315Mhz

KMD

KMD OLD RD 444

KMD OLD RD 444 555 666 INDIA

433Mhz

KMD

KMD OLD XENOS

KMD OLD XENOS INDIA

315Mhz

KMD

KMD RPM INDIA

KMD RPM INDIA

433Mhz

KMD

KMD ZENOS INDIA

KMD ZENOS INDIA

433Mhz

KMD

COBRA INDIA

KMD COBRA INDIA

315Mhz

KMD

BLACK CAT

KMD BLACK CAT NEW TYPE INDIA

433Mhz

KMD

MGT

KMD MGT INDIA

433Mhz

KMD

NEW MINDA

KMD MINDA NEW TYPE INDIA

433Mhz

KMD

NEW RD

KMD RD NEW 4 BTN INDIA

433Mhz

KMD

RD OLD 4 BTN

KMD RD OLD 4 BTN INDIA

433Mhz

KMD

SILICON 326MHZ

KMD SILICON 326MHZ INDIA

326Mhz

KMD

SILICON 335MHZ

KMD SILICON 335MHZ INDIA

335Mhz

KMD

XENOS 4 BTN

KMD XENOS 4 BTN INDIA

433Mhz

KMD

XENOS II

KMD XENOS II INDIA

315Mhz

KMD

AUTOCOP INDIA

KMD AUTOCOP INDIA

315Mhz

KMD

CROSS LINK

KMD CROSS LINK INDIA-2

315Mhz

KMD

MINDA

KMD MINDA INDIA

433Mhz

KMD

KMD JUSHIN INDI

KMD JUSHIN INDIA

433Mhz

KMD

KMD NEW AUTOCOP

KMD NEW AUTOCOP INDIA

433Mhz

KMD

KMD BLACK CAT

KMD NEW BLACK CAT INDIA

433Mhz

Geely

Emgrand EC820 M

Emgrand EC820 Mitsubishi

433Mhz

Geely

Geely Free Crui

Geely Free Cruiser14

315Mhz

Geely

Emgrand Tricycl

Emgrand compatiable with Tricyclic EC715 718

433Mhz

Geely

Old Panda 315

Old Panda fixed code

315Mhz

Geely

Geely 270014

Geely 270014

315Mhz

Geely

Emgrand Delphi

Emgrand Delphi syetem

433Mhz

Geely

Geely King Kong

Geely King Kong

315Mhz

Geely

Emgrand with 8-

Emgrand with 8-feet chip

433Mhz

Geely

Vision 20 feet

Vision 20 feet

433Mhz

Geely

Englon SC7 315

Englon SC7 8-feet chip10-15

315Mhz

Geely

Free Cruiser 43

Free Cruiser15

433Mhz

Geely

Free Cruiser 31

Free Cruiser15

315Mhz

Geely

Englon wit elec

Englon wit electric fittingafter 2014

433Mhz

Geely

Emgrand EC820

Emgrand EC820old type

433Mhz

Geely

Geely Englon GC

Geely Englon GC7158-feet chip 12

315Mhz

Geely

GeelyMaple-M303

Geely Maple-M303

315Mhz

Geely

King Kong Eagle

King Kong Eagle 52002315.5

315Mhz

Geely

GeelyMaple-M30

Geely Maple-M305

315Mhz

Geely

Geely BL

Geely BL

315Mhz

Geely

Geely 250025

Geely Free Cruiser 250025

314Mhz

Geely

Geely Emgrand-L

Refiting EC8 GC 13-16

433Mhz

Geely

King Kong16

King Kong16

433Mhz

Geely

Englon GC715

Englon GC715

433Mhz

Geely

King Kong fissi

King Kong fissioncan use to make Kong King 6

315Mhz

Geely

Englon SC5 fold

Englon SC5 folded

315Mhz

Geely

Global Hawk GX7

Global Hawk GX718 without CAN8 feet

433Mhz

Geely

Panda fission 3

Panda fission rolling code 315before 2013 27

315Mhz

Geely

New Free Cruise

New Free Cruiser after 2010

315Mhz

Geely

Panda 433 27001

Panda fission 433 270016 after April2013

433Mhz

Geely

Free Cruiser 27

Free Cruiser 270016

315Mhz

Geely

Englon SC3 Yuha

Englon SC3 Yuhang

433Mhz

Geely

Englon SC5 433

Englon SC5 433 folded

433Mhz

Geely

Global Hawk 2bu

Global Hawk 2buttons folded

315Mhz

Geely

King Kong Ⅱ

King Kong Ⅱ 3-buttons straight shank Englon

315Mhz

Geely

Free Cruiser 52

Free Cruiser fission 52002

315Mhz

Geely

Free Cruiser 51

Free Cruiser 512005

315Mhz

Geely

Maple fission r

Maple fission remote control

315Mhz

Geely

Englon 8-feet S

Englon 8-feet SC7

433Mhz

Geely

Vision GC7 A201

GC7 SC7 New VisionSeascape 10-feet chip2015

433Mhz

Geely

Englon SC6

Englon SC6433

433Mhz

Geely

Englon Kong Kin

Englon Kong KingMagna

433Mhz

Geely

GX7 With CAN

GX7 With CAN

433Mhz

Geely

New Vision GC7

New Vision GC710-feet chip 2016

433Mhz

Geely

Global Hawk 270

Global Hawk 270016

315Mhz

Geely

EC8-1-DELPHI

EC8-1-DELPHI

433Mhz

Geely

EC7-2

EC7-2

433Mhz

Geely

EC7-3

EC7-3

433Mhz

LADA

LADA

LADA

43392Mhz

landrove

LAND433

LAND433

433Mhz

landrove

LAND315

LAND315

315Mhz

landrove

LANDROVER PINCO

LANDROVER PINCODE

315Mhz

landrove

LDrover pincode

LDrover pincode 433

433Mhz

landrove

LAND ROVER 433

land rover 433

433Mhz

landrove

N5FVALTX3

N5FVALTX3

315Mhz

LINCOLN

GQ43VT7T-LINCOL

GQ43VT7T-LINCOLN

315Mhz

Mahindra

SCORPIO 12-14

SCORPIO 12-14 INDIA

433Mhz

Mahindra

SCORPIO 14-

SCORPIO 14- INDIA

433Mhz

Mahindra

Marazzo

Marazzo

433Mhz

Mahindra

SCORPIO 10-13

SCORPIO 10-13 INDIA

433Mhz

Mahindra

XUV 500

KMD XUV500 INDIA

433Mhz

Mahindra

XYLO QUANTO GEN

XYLO QUANTO GENIO INDIA

433Mhz

Mahindra

BOLERO INDIA

BOLERO INDIA

433Mhz

Mahindra

TUV300

TUV300 16

433Mhz

Maxus

V80

V80

433Mhz

 

 

MAZDA

MAZDA

MD141797 41528

41797 41528

315Mhz

MAZDA

MD241840

41840

315Mhz

MAZDA

MAZDA3 41521

MAZDA3 6 41521

433Mhz

MAZDA

MD841805-4

41805-4BUTTON

313Mhz

MAZDA

MAZDA6 CX9

MITSUBISHI-3button

433Mhz

MAZDA

MD5

41846-3-TW

313Mhz

MAZDA

MD5-4

41805-4-TW

313Mhz

MAZDA

MAZDA2 VDO

MD4-MZD2

433Mhz

MAZDA

BGBX1TA78SKE123

FCCBGBX1TA78SKE123

315Mhz

MAZDA

SKE126-01

MAZDA 5 BY Mitsubishi

433Mhz

MAZDA

SKE125-01

SKE125-01

315Mhz

MAZDA

5WK43451

5WK43451

315Mhz

MAZDA

KPU41788-41525

KPU41788-41525

313Mhz

MAZDA

JX331BA5802C

JX331BA5802C

313Mhz

MAZDA

ZA MAZDA

ZA MAZDA

433Mhz

MAZDA

41601 Australia

41601 Australia

433Mhz

MAZDA

13 BT50

13 BT50

433Mhz

MAZDA

41703

41703

433Mhz

MAZDA

41835

41835

433Mhz

MAZDA

41847

41847

433Mhz

MAZDA

SKE126-01-2009

SKE126-01-2009DJ4585

433Mhz

MAZDA

41602

41602

240Mhz

MAZDA

41637

41637

315Mhz

MAZDA

KPU41794

KPU41794

314Mhz

MAZDA

41803

41803

433Mhz

MAZDA

SKE126-A1-2014D

SKE126-A1-2014DJ5976

433Mhz

MAZDA

MAZDA2 11

MAZDA2 11

433Mhz

MAZDA

MAZDA2 2011

MAZDA2 2011

315Mhz

MAZDA

CX9 08 SKE12501

CX9 08 SKE125-01

315Mhz

MG

MG

MG3

433Mhz

MG

MG3

MG3

315Mhz

 

MITSUBISHI

MITSUBIS

MITSU03

MITS03

315Mhz

MITSUBIS

Mirage Pajero

Outlander Pajero Mirage

433Mhz

MITSUBIS

OUCG8D525MA

OUCG8D525MA

315Mhz

MITSUBIS

Galant Eclipse

Galant Eclipse 2004/OUCG8D525MA

313Mhz

MITSUBIS

Diamante2003

E4EG8D522MA/Diamante

315Mhz

MITSUBIS

G8D560MA FLAT

G8D560MA FLAT KEY

314Mhz

MITSUBIS

OUCG8D525MA 433

OUCG8D525MA 433

433Mhz

MITSUBIS

OUCG8D522MA 315

OUCG8D522MA 315 ASK

315Mhz

MITSUBIS

CCAB122PE440T0

CCAB122PE440T0 380

313Mhz

MITSUBIS

JAPAN 2 BUTTON

2 BUTTON FSK JAPAN

314Mhz

MITSUBIS

THAILAND 433

THAILAND 433

433Mhz

MITSUBIS

G8D571MA

G8D571MA Shell with D

433Mhz

MITSUBIS

G8D-576-MA

G8D-576-MA with G on shell

433Mhz

MITSUBIS

THailand 313.8

Thailand 313.8 with A on shell

313Mhz

MITSUBIS

HYQ12BBA

HYQ12BBA

314Mhz

MITSUBIS

HYQ12ABA

HYQ12ABA

314Mhz

MITSUBIS

OUCG8D620MA

OUCG8D620MA

313Mhz

MITSUBIS

G8D620MA

OUCG8D620MA-4

313Mhz

MITSUBIS

C ON SHELL

C ON SHELL

313Mhz

MITSUBIS

G8D519MA

G8D519MA

315Mhz

MITSUBIS

ZINGER

ZINGER

315Mhz

MITSUBIS

F ON SHELL

F ON SHELL

315Mhz

MITSUBIS

ZINGER VIETNAM

ZINGER VIETNAM ONE BUTTON

315Mhz

MITSUBIS

G8D333AA

G8D333AA

313Mhz

MITSUBIS

MITSUBISHI B

MITSUBISHI with B letter on shell

313Mhz

MITSUBIS

N on shell

N ON SHELL

315Mhz

MITSUBIS

OUCG8D625MA

OUCG8D625MA

315Mhz

MITSUBIS

GQ43VT6T

GQ43VT6T

315Mhz

MITSUBIS

2003 airtrek

2003 airtrek

313Mhz

MITSUBIS

OUCG8D620-BACK

OUCG8D620MA-4-BACK

313Mhz

MITSUBIS

V73

V73

315Mhz

MITSUBIS

V73-1

V73-1 OUCG8D522MA

315Mhz

MITSUBIS

MISUB/one-shot

MITSU01/ONE-SHOT

314Mhz

 

NISSAN

NISSAN

N1-433 TIIDA

TIIDA 433 28268-9H20A

433Mhz

NISSAN

NISSAN SQUARE

N7-SQUARE

315Mhz

NISSAN

N8-SQUARE

N8-SQUARE

433Mhz

NISSAN

A33 28268-3y900

A33 28268-3y900

315Mhz

NISSAN

X-TRAIL CEDRIC

X-TRAIL CEDRIC K70206C9921

315Mhz

NISSAN

K70206C9923

K70206C9923 350Z

315Mhz

NISSAN

NISSAN CWTWBIJ6

NISSAN CWTWBIJ667

315Mhz

NISSAN

KOBUTA3T NISSAN

KOBUTA3T NISSAN

315Mhz

NISSAN

BLUEBIRD

BLUEBIRD

315Mhz

NISSAN

OLD PULSAR-A

OLD PULSAR FROM MEXICO EDGAR VERSION A

433Mhz

NISSAN

PULSAR Ver A

PULSAR FROM MARK NZ VERSION A

433Mhz

NISSAN

SUNNY MIDDLE EA

MIDDLE EAST SUNNY

315Mhz

NISSAN

28268-5W605

28268-5W605

433Mhz

NISSAN

NHVBU427

NHVBU427

315Mhz

NISSAN

OLD PULSAR-B

OLD PULSAR-B

433Mhz

NISSAN

28268-3S800

28268-3S800

314Mhz

NISSAN

A269ZJA073

A269ZJA073

315Mhz

NISSAN

NISSAN FLAT 2B

NISSAN FLAT 2BUTTON WITH B ON SHELL

0Mhz

NISSAN

NISSAN FLAT 2BU

NISSAN FLAT 2BUTTON WITH A ON SHELL

0Mhz

NISSAN

314 FSK FIXED

314 FSK FIXED 2 BUTTON FALT KEY

314Mhz

NISSAN

KOBUTA3T

KOBUTA3T 00-01 NISSAN ALTIMA

315Mhz

NISSAN

KOBUTA3T A

KOBUTA3T A

315Mhz

NISSAN

KBRASTU09

KBRASTU09

315Mhz

NISSAN

HANGING

NISSAN HANGING

433Mhz

NISSAN

SENTRA YELLOW

SENTRA M1 1998-2002 YELLOW BOARD

303Mhz

NISSAN

SENTRA M1 GREEN

SENTRA M1 1998-2002 GREEN BOARD

315Mhz

NISSAN

SQUARE

SQUARE

315Mhz

NISSAN

NISSAN N9 VDO

N9 VDO

433Mhz

NISSAN

NISSAN

NISSAN VDO

315Mhz

NISSAN

N1 TIIDA 315

ALTIMA 2003 TIDDA KBRASTU15

315Mhz

 

OPEL

96870243 Antara

96870243 Antara

433Mhz

OPEL

93176615 BOSCH

93176615 BOSCH TS ASTRA

433Mhz

OPEL

N153 BOSCH SYST

N153 BOSCH SYSTEM

315Mhz

OPEL

Insignia 2012

Insignia 2012

433Mhz

OPEL

OPEL001

OPEL001 vectra B omega 2003

433Mhz

OPEL

OPEL002

OPEL002 Holden Astra 1998 - 2004

433Mhz

OPEL

CORSA

CORSA VAUXHALL

433Mhz

OPEL

OPEL CORSA

OPEL CORSA C

315Mhz

PERODUA

TP000248

TP000248

433Mhz

PERODUA

AXIA MALAYSIA

AXIA MALAYSIA

433Mhz

PERODUA

Malaysia 027138

Malaysia 0271381

315Mhz

PERODUA

P0032606

P0032606

433Mhz

 

PEUGEOT

PEUGEOT

MF508 new

2013 LATER ALL NEW FSK MODE

433Mhz

PEUGEOT

206CC

206CC

433Mhz

PEUGEOT

PSA CIR40

PSA CIR40

433Mhz

PEUGEOT

PSA CIR41

PSA CIR41

433Mhz

PEUGEOT

PSA CIR43

PSA CIR43

433Mhz

PEUGEOT

PSA CIR44

PSA CIR44

433Mhz

PEUGEOT

PSA CIR46

PSA CIR46

433Mhz

PEUGEOT

PSA CIR48

PSA CIR48 Berlingo (02-08) (M59)

433Mhz

PEUGEOT

PSA CIR51

PSA CIR51 Peugeot 406 2001-2004

433Mhz

PEUGEOT

PSA CIR53

PSA CIR53

433Mhz

PEUGEOT

PSA CIR54

PSA CIR54 206 2005

433Mhz

PEUGEOT

PSA CIR56

PSA CIR56 206 2001-2004

433Mhz

PEUGEOT

PSA CIR57

PSA CIR57 Peugeot 307 2001-28.03.2005

433Mhz

PEUGEOT

PSA CIR58

PSA CIR58 206 2002-2005

433Mhz

PEUGEOT

c5-2014

2014 C5 ASK 433

433Mhz

PEUGEOT

107 05-14

107 05-14

433Mhz

PEUGEOT

106 -03

106 -03

433Mhz

POSITRON

ALARAMEX360 2Bt

ALARAM EX360 2Bt

433Mhz

POSITRON

ALARAM EX360 0

ALARAM EX360 4Bt

433Mhz

POSITRON

POSITRON 293

POSITRON 293

0Mhz

POSITRON

POSITRON 300

POSITRON 300

433Mhz

PROTON

After market

After market

433Mhz

PROTON

Inspira

Inspira

433Mhz

PROTON

EXORA

EXORA-433

433Mhz

PROTON

PW952034

PW952034

433Mhz

RENAULT

RENAULT KWID

RENAULT KWID

433Mhz

RENAULT

Scala & Pulse

SFK Renault Scala & Pulse

433Mhz

RENAULT

RENAULT TRUCK

TRUCK

433Mhz

SAIPA

SAIPA 3BUTTON

SAIPA 3BUTTON

433Mhz

SAMAND

SAMAND B

SAMAND B

433Mhz

SAMAND

SAMAND FLIP

SAMAND FLIP

433Mhz

SAMAND

SAMAND05-12

SAMAND05-12

433Mhz

SAMAND

SAMAND LX

SAMAND LX

434Mhz

SAMAND

SAMAND FLAT KEY

SAMAND FLAT KEY

433Mhz

SEAT

1KO753GSEAT

1K0959753G

433Mhz

SEAT

1J0753ASEAT

1J0959753A

433Mhz

SEAT

1J0959753BSEAT

1J0959753B

433Mhz

SEAT

1J0959753NSEAT

1J0959753N

433Mhz

SEAT

1J0959753PSEAT

1J0959753P

433Mhz

SEAT

1K0959753NSEAT

1K0959753N

433Mhz

SEAT

4GENERATION

4GENERATION

433Mhz

SEAT

5K0 SEAT

5K0 SEAT

433Mhz

SEAT

1J0753AGSEAT

1J0959753AG

433Mhz

SEAT

1J0753CTSEAT

1J0959753CT

433Mhz

SEAT

1J0753AHSEAT

1J0959753AH

433Mhz

SEAT

1J0753DASEAT

1J0959753DA

433Mhz

SKODA

1J0753AHSKODA

1J0959753AH

433Mhz

SKODA

1J0753AGSKODA

1J0959753AG

433Mhz

SKODA

1J0753CTSKODA

1J0959753CT

433Mhz

SKODA

1K0753GSKODA

1K0959753G

433Mhz

SKODA

1J0753NSKODA

1J0959753N

433Mhz

SKODA

V7-753N-SKODA

1K0959753N

433Mhz

SKODA

4 GENERATION

4 GENERATION SKODA

434Mhz

SKODA

5 GENERATION

5 GENERATION SKODA

434Mhz

SKODA

1J0753PSKODA

1J0959753P

433Mhz

SKODA

1J0753ASKODA

1JO959753A

433Mhz

SKODA

1J0753BSKODA

1J0959753B

433Mhz

SKODA

1J0753DASKODA

1J0959753DA

433Mhz

SSANGY

87540-34100

87540-34100

433Mhz

SSANGY

87540-34200

87540-34200

433Mhz

SSANGY

SSAN01-Adj

SSAN01-Adj

315Mhz

SSANGY

8717008B21

8717008B21

433Mhz

SSANGY

Ssang Yong

Ssang Yong

313.8Mhz

SSANGY

SSAN01

SSAN01

315Mhz

SSANGY

SSAN02

SY02

447Mhz

SSANGY

MBE700

MBE700 447

447Mhz

SSANGY

MBEF750

MBEF750 447

447Mhz

SSANGY

YSN-LOC-001

YSN-LOC-001

447Mhz

SSANGY

87510-34403

87510-34403

433Mhz

SSANGY

K87510-34063

K87510-34063

433Mhz

 

 

SUBARU

SUBARU

COJ12

COJ12

433Mhz

SUBARU

CWTWB1U811

CWTWB1U811

315Mhz

SUBARU

CWTWBU766

CWTWBU766

433Mhz

SUBARU

SUBARU 315 FSK

SUBARU 315 FSK

314Mhz

SUBARU

SUBURA315FSK

SUBURA315FSK

314Mhz

SUBARU

A269ZUA111

Subaru A269ZUA111

433Mhz

SUBARU

SUBARU 315

SUBARU 315 FSK

315Mhz

SUBARU

NHVWB1U711

NHVWB1U711

433Mhz

SUBARU

CWTWBU766 A

CWTWBU766 A

433Mhz

SUBARU

subaru

subaru 433

433Mhz

SUBARU

SBL-433-TX

SBL-433-TX

433Mhz

SUBARU

SUBARU02

SUBARU02

433Mhz

SUBARU

SUBURA 433

SUBURA 433

433Mhz

SUBARU

SUBARU 315

SUBARU 315

315Mhz

 

SUZUKI

SUZUKI

G8D246SA

G8D246SA

315Mhz

SUZUKI

SUZUKI EVERY

SUZUKI EVERY ASIA

312Mhz

SUZUKI

CIAZ

KMD CIAZ INDIA WITH SPECIAL ID 47

433Mhz

SUZUKI

SWIFT O TYPE

SWIFT 0 TYPE ID46

433Mhz

SUZUKI

KMD BREZZA

KMD BREZZA INDIA WITH SPECIAL ID-47

433Mhz

SUZUKI

KMD BALENO

KMD BALENO INDIA ID47

433Mhz

SUZUKI

KMD CELERIO

KMD CELERIO INDIA ID47

433Mhz

SUZUKI

KMD D-ZIRE A

KMD D-ZIRE A TYPE INDIA ID47

433Mhz

SUZUKI

KMD S-CROSS

KMD S-CROSS INDIA WITH SPECIAL ID 47

433Mhz

SUZUKI

37182-54G20

37182-54G20

315Mhz

SUZUKI

37182-81AV1

37182-81AV1

433Mhz

SUZUKI

SZK001

SZK001

433Mhz

SUZUKI

SZK002

SZK002

315Mhz

SUZUKI

SWIFT 315

SWIFT 315

315Mhz

SUZUKI

SWIFT AUSTRALIA

SWIFT 37145-55J50

315Mhz

SUZUKI

SWIFT TO 2008

SWIFT TO 2008 433MHZ

433Mhz

SUZUKI

SWIFT FROM 2008

SWIFT FROM 2008

433Mhz

SUZUKI

INDIA SWIFT

INDIA SWIFT

433Mhz

SUZUKI

INDIA WAGON

INDIA WAGON

433Mhz

SUZUKI

MALAYSIA LOCAL

MALAYSIA LOCAL SUZUKI

315Mhz

SUZUKI

KBRTS004 SWIFT

SWIFT KBRTS004

315Mhz

TATA

BOLT TIAGO

BOLT TIAGO TIGOR ZEST VENTURE XENON ID46

433Mhz

TATA

BOLT

BOLT TIAGO TIGOR ZEST VENTURE XENON

433Mhz

TATA

ARIA INDIA

ARIA INDIA

433Mhz

TATA

SAFARI INDIA

KMD1081 SAFARI INDIA

433Mhz

TATA

VISTA MANZA IND

VISTA MANZA INDIA

433Mhz

TATA

NEW SAFARI

NEW SAFARI INDIA

433Mhz

TATA

NANO INDIA

NANO INDIA

433Mhz

TATA

SAFARI STORME

SAFARI STORME INDIA(

0Mhz

TATA

XENON

XENON INDIA

433Mhz

TGM

CATX-MT

Malaysia CODE ALARM CATX-MT

433Mhz

 

 

VOLVO

VOLVO

HYQ1512J

HYQ1512J

314Mhz

VOLVO

VOLVO FLIP

VOLVO FLIP FSK

433Mhz

VOLVO

SEPERATE 3 BUT

SEPERATE 3 BUTTON

315Mhz

VOLVO

SEPERATE 4 BUT

SEPERATE 4 BUTTON

315Mhz

VOLVO

HYQ12AAA

HYQ12AAA

314Mhz

VW

1J0959753DJVW

1J0959753DJ

315Mhz

VW

1J0959753DCVW

1J0959753DC

315Mhz

VW

1K0959753LVW

1K0959753L

315Mhz

VW

1K0959753PVW

1K0959753P

315Mhz

VW

1J0959753TVW

1J0959753T

315Mhz

VW

1J0959753FVW

1J0959753F

315Mhz

VW

1J0959753DAVW

1J0959753DA

433Mhz

VW

1J0959753AHVW

1J0959753AH

433Mhz

VW

1J0959753AG

1J0959753AG

433Mhz

VW

1J0959753CTVW

1J0959753CT

433Mhz

VW

1K0959753GVW

1K0959753G

433Mhz

VW

1K0959753NVW

1K0959753N

433Mhz

VW

G1GOL

GOL

433Mhz

VW

G2FOX

FOX BRAZIL

433Mhz

VW

S1-315-STN

SANTANA

315Mhz

VW

J1-315.5-JD

J1-315.5-JIETTA

315Mhz

VW

5K0837202AD

5K0837202AD

434Mhz

VW

5K0 837 202 AE

5K0-VW-315

315Mhz

VW

6QE959753

6QE959753

433Mhz

VW

5K0837202AE

5K0837202AE

315Mhz

VW

2E0959753A

2E0959753A

434Mhz

VW

5K0837202S

5K0837202S

315Mhz

VW

5K0837202AJ

5K0837202AJ

434Mhz

VW

VW SKODA 753DA

VW SKODA 753DA INDIA

433Mhz

VW

VW cobra

VW cobra

433Mhz

VW

TOUREG3

TOUREG3

315Mhz

VW

1J0959753NVW

1J0959753N

433Mhz

VW

1J0959753PVW

1J0959753P

433Mhz

VW

1J0959753AVW

1J0959753A

433Mhz

VW

1J0959753BVW

1J0959753B

433Mhz

ZHONGXIN

Zhongxing picku

Zhongxing pickup straight shank

315Mhz

ZHONGXIN

Zhongxing V5 fo

Zhongxing V3 V5 V7 folded Can be copied 09

315Mhz

ZHONGXIN

Zhongxing V5 43

Zhongxing V3 V5 V7 Weihu

433Mhz

ZHONGXIN

Zhongxing folde

Zhongxing foldedsimilar to Chang an version

315Mhz

ZHONGXIN

Weihu Wuxian G3

Weihu Wuxian G3

315Mhz

ZHONGXIN

ZX OLD IRAN

ZX OLD IRAN

315Mhz

ZHONGXIN

ZX NEW IRAN

ZX NEW IRAN

315Mhz

ZHONGXIN

Zhongxing Wuxia

Zhongxing Wuxian V5

433Mhz

ZHONGXIN

ZhongxingTian

ZhongxingTian

315Mhz

 

Danh sách sẽ update thêm

1140
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Đánh giá

CHIA SẺ CƠ HỘI, HỢP TÁC THÀNH CÔNG
slide_2
  • © Bản quyền thuộc về Vulands.com