logovulands

Các xã thuộc huyện Cư M'gar

Các xã thuộc huyện Cư M'gar là (15 xã): Quảng Hiệp, Quảng Tiến, Cư Dliê M'nông, Cư M'gar, Ea M'nang, Ea Tar, Ea Tul, Cư Suê, Ea H'đing, Ea Kiết, Cuor Đăng, Ea Drơng, Ea Kpam, Ea Kuêh, Ea M'Dróh... Và 2 thị trấn: Thị trấn Quảng Phú, Thị trấn Ea Pốk

Huyện Cư M'gar có bao nhiêu xã?

Các xã thuộc huyện Cư M'gar là (15 xã): Xã Quảng Hiệp, Xã Quảng Tiến, Xã Cư Dliê M'nông, Xã  Cư M'gar, Xã  Ea M'nang, Xã  Ea Tar, Ea Tul, Xã Cư Suê, Xã  Ea H'đing, Xã  Ea Kiết, Xã  Cuor Đăng, Xã  Ea Drơng, Xã  Ea Kpam, Xã  Ea Kuêh, Xã  Ea M'Dróh... Và 2 thị trấn: Thị trấn Quảng Phú, Thị trấn Ea Pốk

bản đồ hành chính huyện Cư Mgar

Bản đồ hành chính huyện Cư M'gar

Thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar

Ngày 14/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2542/QĐ-UBND về việc công nhận thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk là đô thị loại V.

Theo đó, Công nhận thị trấn Quảng Phú, thuộc huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk là đô thị loại V.

Chi tiết: Xem quyết định

quang_phu

Thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'gar

Ngày 13/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2531/QĐ-UBND về việc công nhận thị trấn Ea Pốk, thuộc huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk là đô thị loại V.

Theo đó, Công nhận thị trấn Ea Pốk, thuộc huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk là đô thị loại V.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chi tiết Nội dung quyết định

Bản đồ thị trấn Ea Pốk

Xã Quảng Tiến, huyện Cư M'gar

Xã Quảng Tiến hiện có trên 1.700 hộ gia đình với 7.822 nhân khẩu định cư tại 06 khu dân cư. Quảng Tiến có 04 trường học gồm 01 trường mẫu giáo, 02 trường tiểu học và 01 trường THCS, trong đó trường mẫu giáo và trường THCS đã đạt chuẩn Quốc gia. 

2018, tăng trưởng kinh tế hằng năm của xã đạt 11%; bình quân thu nhập đầu người đạt 42 triệu đồng/ năm, cao nhất trong các xã, thị trấn của huyện; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,7%, thấp nhất trong huyện. Năm 2015, xã Quảng Tiến đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới và là xã đầu tiên của huyện được công nhận đạt Chuẩn nông thôn mới.          

quang_tien

Xã Quảng Hiệp, huyện Cư M'gar

quảng hiệp

Nghị định chính phủ về việc thành lập xã Quảng Hiệp

1. Thành lập xã Quảng Hiệp thuộc huyện Cư M'gar trên cơ sở 5.470 ha diện tích tự nhiên và 10.092 nhân khẩu của xã Ea M'Dróh.

Địa giới hành chính xã Quảng Hiệp: Đông giáp các xã Ea H'Ding, Cư M'gar; Tây giáp huyện Buôn Đôn; Nam giáp xã Ea Mnang và huyện Buôn Đôn; Bắc giáp xã Ea M'Dróh.

Sau khi thành lập xã Quảng Hiệp, xã Ea M'Dróh còn lại 5.810 ha diện tích tự nhiên và 5.958 nhân khẩu.

Xem chi tiết nghị định: Thành lập xã Quảng Hiệp

 

Xã Cư Dliê M'nông, huyện Cư M'gar

Xã Cư Dliê M'nông có 16 thôn, buôn với 2.458 hộ, 10.733 nhân khẩu, trong đó có 40% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Hiện thu nhập bình quân của người dân đạt 30 triệu đồng/người/năm; toàn thôn có hơn 60% số hộ khá, giàu, hộ nghèo chiếm 7,6%; 100% hộ gia đình có phương tiện nghe nhìn, nhiều hộ còn mua được ô tô. (Số liệu năm 2017).

 

Xã  Cư M'gar, huyện Cư M'gar

Xã Cư M’gar (thuộc huyện Cư M’gar) là xã thuần nông, có diện tích đất sản xuất nông nghiệp khá lớn (trên 2.850 ha, chiếm 91,66% diện tích đất tự nhiên trên địa bàn xã). Người dân chủ yếu trồng các cây công nghiệp lâu năm như cà phê, hồ tiêu, cao su...

Hiện tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới trên địa bàn xã giảm còn 119 hộ, chiếm 6,1%. Mức thu nhập bình quân đầu người đạt 25,4 triệu đồng/năm. Đến cuối năm 2017, xã Cư M’gar đã đạt chuẩn tiêu chí về hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số tiêu chí của xã đạt được lên 14/19 tiêu chí

Xã  Ea M'nang, huyện Cư M'gar

Hiện tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới trên địa bàn xã giảm còn 119 hộ, chiếm 6,1%. Mức thu nhập bình quân đầu người đạt 25,4 triệu đồng/năm. Đến cuối năm 2017, xã Cư M’gar đã đạt chuẩn tiêu chí về hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số tiêu chí của xã đạt được lên 14/19 tiêu chí

Xã Ea M'nang

Xã  Ea Tar, huyện Cư M'gar

(2018) Xã Ea Tar hiện có 1.972 hộ gia đình với trên 9.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ trên 60%.

Đến nay xã Ea Tar đã có 100% tuyến đường liên xã được nhựa hóa; gần 40% đường liên thôn buôn được bê tông hóa hoặc nhựa hóa; 10/11 khu dân cư có nhà văn hóa và nơi sinh hoạt văn hóa thể thao; trên 90% hộ gia đình có nhà xây kiên cố; bình quân thu nhập đầu người hàng năm đạt 32 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,2%.

Ea Tul, huyện Cư M'gar

Đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 6,92%, cận nghèo còn 6,5%; 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường; 9/13 buôn được huyện công nhận buôn văn hóa…

Xã Ea Tul có diện tích tự nhiên 5.689 ha, với dân số hơn 10.089 người, trong đó, dân tộc Êđê chiếm 98%. Toàn xã có 13 thôn, buôn, kinh tế phát triển, đời sống người dân ngày càng được cải thiện. Nơi đây vẫn còn lưu giữ nhiều bản sắc văn hóa, phong tục tốt đẹp của đồng bào Êđê. Thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo từ 19,3% (cuối năm 2012) đến nay chỉ còn 6,96%.

 

Xã Cư Suê, huyện Cư M'gar

 2017 - Xã Cư Suê (thuộc huyện Cư M’gar) có 2.143 hộ, 10.073 khẩu sinh sống ở 11 thôn, buôn (trong đó có 4 thôn đồng bào người Ê đê, 03 thôn người dân tộc Dao). Đời sống chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là cây cà phê, cao su. .

 

Xã  Ea H'đing, huyện Cư M'gar

Tuy là địa bàn còn nhiều khó khăn, nhưng đến nay xã Ea H'đing đã cơ bản đạt được 12/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Xã Ea H'đing phấn đấu đến năm 2020 đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới.

1. Vị trí địa lý:

Diện tích: 4296 ha.

- Phía Đông giáp: xã Ea Kpam và Ea Tar;

- Phía Tây giáp: xã Quảng Hiệp và Ea Mdroh;

- Phía Nam giáp: xã Cư M’gar;

- Phía Bắc giáp: xã Ea Kiết.

Xã  Ea Kiết, huyện Cư M'gar

Thành lập, 2006.

Theo tính toán sơ bộ, đến cuối năm 2010, xã Ea Kiết đã có trên 70% số hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người đạt trên 3,5 triệu đồng/năm, và tỷ lệ này ở xã Ea Kuếh đạt gần 43%.

 

Xã  Cuor Đăng, huyện Cư M'gar

Xã Cuôr Đăng hiện (2018) có 2.556 hộ gia đình với trên 11.000 nhân khẩu, trong đó có trên 83% là người đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ (Êđê). Thu nhập bình quân đầu người trong buôn đạt khoảng 41 triệu đồng/năm

Xã  Ea Drơng, huyện Cư M'gar

Thành lập năm 1986 . Xã Ea Drơng (thuộc huyện Cư M’gar) có tổng diện tích tự nhiên 6.952 ha, 2.524 hộ, 12.703 khẩu (trong đó người Êđê chiếm gần 70%)

Xã  Ea Kpam, huyện Cư M'gar

Thành lập năm 1993. (2018) Xã Ea Kpam có địa bàn rộng với trên 8.500 nhân khẩu được định cư ở 9 thôn-buôn. Là địa phương nối liền với nhiều xã-thị trấn trong huyện như: Quảng Phú, Ea H'đing, Ea Tul, Ea Tar, Cư DliêM'nông, Ea Kiết, Ea Kuếh. 

 

Xã  Ea Kuêh, huyện Cư M'gar

2006 - Thành lập xã Ea Kuêh thuộc huyện Cư M'Gar trên cơ sở 10.914 ha diện tích tự nhiên và 5.384 nhân khẩu của xã Ea Kiết.

Xã Ea Kuêh có 10.914 ha diện tích tự nhiên và 5.384 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Ea Kuêh: Đông giáp huyện KRông Búk; Tây giáp xã Ea Kiết và huyện Ea Súp; Nam giáp các xã Ea Kiết, Ea Tar; Bắc giáp các huyện Ea H'Leo, Ea Súp và KRông Búk.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Ea Kuêh, xã Ea Kiết còn lại 8.848 ha diện tích tự nhiên và 6.594 nhân khẩu.

Thông tin chi tiết: Nghị định 47 chính phủ

 

Xã  Ea M'Dróh, huyện Cư M'gar

Hiện nay xã Ea M'dróh có 1.784 hộ gia đình, 8.283 nhân khẩu với 12 dân tộc anh em cùng chung sống. 

Đến cuối năm 2017 thu nhập bình quân đầu người ở xã Ea M'dróh đạt 26 triệu đồng/năm. Hàng năm qua bình xét có từ 67 đến 86% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; có 04/11 khu dân cư được công nhận danh hiệu văn hóa; 08/11 khu dân cư có nhà sinh hoạt cộng đồng

 

28997
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
09-10-2018 14:11:51 090983838

Giới thiệu huyện Cư M''gar

Vị trí: Huyện Cư M’gar thuộc tỉnh Đắk Lắk. Cư M''gar là tên theo tiếng Êđê nghĩa là “núi hoa”, có lẽ đó là cách gọi của bà con với ngọn núi lửa đã tắt từ lâu.

Đồi Cư M''gar

Huyện nằm cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột 18km về hướng Đông Bắc. Phía Bắc giáp huyện Ea Súp. Phía Nam giáp thành phố Buôn Ma Thuột. Phía Đông giáp huyện Krông Búk. Phía Tây giáp huyện Buôn Đôn.

Lịch sử: Cư M’gar có bề dày truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất. Từ những năm đầu của thế kỷ 20 đã xuất hiện những cuộc đấu tranh của người dân chống lại âm mưu chiếm đất, lập đồn điền của thực dân Pháp tại Mê Wal, Cư H’Lâm, San Tơ Ly,… Trong cao trào cách mạng giải phóng dân tộc (1939-1945), Cư M’gar là vùng đất nối liền với Buôn Ma Thuột, chịu ảnh hưởng trực tiếp từ phong trào đấu tranh của nhân dân Buôn Ma Thuột.

Do hoàn cảnh lịch sử, vùng đất Cư M’gar có nhiều tên gọi hành chính khác nhau. Trước cách mạng tháng Tám năm 1945 là một vùng đất thuộc quận Buôn Ma Thuột. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cũng có nhiều mật danh khác nhau: có giai đoạn là bộ phận của K61; có khi là L66; có giai đoạn là H5.

Sau khi Đắk Lắk giải phóng, H4 và H5 hợp nhất thành huyện Buôn Hồ, tháng 8/1975 Cư M’gar thuộc huyện Buôn Hồ. Tháng 7/1977, huyện Buôn Hồ tách ra thành hai huyện Krông Búk và Ea Súp, Cư M’gar lại thuộc về huyện Ea Súp.

Ngày 23/1/1984, huyện Cư M’gar chính thức thành lập theo Nghị định số 15-HĐBT (nay là Chính phủ).

Hành chính: Huyện có 17 đơn vị hành chính, bao gồm 2 thị trấn: Ea Pốk, Quảng Phú; và 15 xã: Quảng Tiến, Ea M''nang, Ea Kpam, Cư Suê, Cuôr Đăng, Ea Drơng, Ea Tul, Ea Tar, Ea H''đing, Ea Kiết, Ea M''droh, Quảng Hiệp, Cư M''gar, Cư Dliê M''nông, Ea Kuêh.

Xã xa nhất cách trung tâm huyện 40km. Toàn huyện có 179 thôn, buôn và tổ dân phố, trong đó có 71 buôn đồng bào dân tộc thiểu số.

Tiềm năng: Vùng đất Cư M’gar mang đặc điểm chung của khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, nhưng do sự nâng lên của địa hình nên có đặc điểm rất đặc trưng của chế độ khí nhiệt đới gió mùa cao nguyên, với nền nhiệt tương đối cao đều trong năm, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm lớn; một năm có hai mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

Với diện tích 824,43 ha, Cư M’gar là vùng đất tương đối bằng phẳng, đất đai màu mỡ, có nhiều thế mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Trên địa bàn huyện có 25 dân tộc cùng sinh sống, từng dân tộc trong cộng đồng các dân tộc huyện Cư M’gar tuy có truyền thống và bản sắc riêng độc đáo, nhưng đã cùng nhau đoàn kết, xây dựng quê hương và hình thành nên một nền văn hoá phong phú và giàu bản sắc.

Ngoài ra, đến với Cư M’gar du khách có thể ghé thăm làng nghề Ea Tul, danh thắng Cư H’Lăm, thác Drai Yông…


Trả lời

 
09-10-2018 14:04:16 09090909

Các doanh nghiệp tại huyện Cư M''''gar

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG SẢN HỒNG TỰ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hồng
Địa chỉ: Số 52, tổ dân phố Thành Công, Thị trấn Ea Pốk, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI TÁM NGỌC

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Tám
Địa chỉ: Buôn Bling, Xã Cư M-gar, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÁI NGÀ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Tô Thị Ngà
Địa chỉ: Số 97, Tỉnh lộ 8, Thôn 1, Xã Ea KPam, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NÔNG SẢN HUY HÙNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Hùng
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Ea Tar, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ QUANG ANH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hà
Địa chỉ: 447, Hùng Vương, Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THAO NỤ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phan Văn Thao
Địa chỉ: Thôn Đắk Hà Đông, Xã Cư Dliê M-nông, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NÔNG SẢN MINH HUỆ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Dương Thị Huệ
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Cư Dliê M-nông, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẶNG THỊ XÔ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Xô
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ea KPam, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ THỊNH BÌNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Võ Thị Thịnh
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Ea KPam, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ KỶ TUYẾT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Hồ Viết Kỷ
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Cư Dliê M-nông, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THẢO ANH DŨNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Thị Tám
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Cư Dliê M-nông, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÀ PHÊ THÀNH HƯNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Sơn
Địa chỉ: Buôn Drai Xí, Xã Ea Tar, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ MỸ HƯƠNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Võ Thị Mỹ Hương
Địa chỉ: Số 243 đường Hùng Vương, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG EA HĐING

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lưu Hoàng Phương
Địa chỉ: Buôn EaSang, Xã Ea H-Đinh, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ DIÊN BÌNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Thị Diên
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Ea KPam, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ LAN TRỌNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Lan
Địa chỉ: Buôn Trấp, Xã Ea H-Đinh, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ HẢI ÁNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hải
Địa chỉ: Số 02, Quốc lộ 14, Buôn Kroa C, Xã Cuor Đăng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NÔNG SẢN TƯ TRIỀU

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phan Thanh Triều
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ea KPam, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ LỢI QUÝ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quý
Địa chỉ: Số nhà 98, thôn 3, Xã Cư Dliê M-nông, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NÔNG SẢN THANH TOÀN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Ái Nhi
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ea KPam, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH NGỌC KHEN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Thị Vinh
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Cư Suê, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ QUỲNH HÀ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Hà
Địa chỉ: Thôn Đăk Hà Đông, Xã Cư Dliê M-nông, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NĂM NHỨT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Thị Nhứt
Địa chỉ: Số nhà 04 đường Lý Thường Kiệt, tổ dân phố 3, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH NGA DIỆN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Ngô Đình Lâm
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Cư Suê, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÀ PHÊ THÀNH TRUNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phan Thị Hoàn
Địa chỉ: Số 221 đường Hùng Vương, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ HUY HÙNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Cao Thị Sen
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Ea Tar, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ TIẾN ĐI

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phan Ngọc Đi
Địa chỉ: Thôn 8, Thị trấn Ea Pốk, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ HIẾN THƯ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Hiến
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ THẢO HƯƠNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Bùi Tiến Thảo
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ea H-Đinh, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÍCH THI

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Mai Thị Thi
Địa chỉ: Số 58 Cách Mạng Tháng Tám, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG SẢN KIM HOA

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa
Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÀ PHÊ HÀO LIÊN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hào
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Cư Dliê M-nông, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ HẢI NGÂN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Quang Sinh
Địa chỉ: Số 231 đường Hùng Vương, khối 6, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TUY CÚC

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuy
Địa chỉ: Buôn Rư, Xã Cư Suê, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THÁI MINH CƯỜNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Thái Phương
Địa chỉ: Buôn Jốk, Xã Ea H-Đinh, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ ĐỨC TUẤN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thanh Nga
Địa chỉ: Thôn 8, Thị trấn Ea Pốk, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI CHẤN THỦY

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chấn
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Cư Dliê M-nông, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÀ PHÊ THẠNH MAI

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết Mai
Địa chỉ: Buôn Ea Sang, Xã Ea H-Đinh, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ MẠNH TUYẾN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Thị Tuyến
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Ea Tar, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THU YÊN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy Yên
Địa chỉ: Thôn 3, Thị trấn Ea Pốk, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP QUẢNG TIẾN.

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hóa
Địa chỉ: Thôn tiến phú, Xã Quảng Tiến, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THƯƠNG LƯU

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lệ Thương
Địa chỉ: Buôn Ea Sang, Xã Ea H-Đinh, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH CƠ NHẬT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cơ
Địa chỉ: Thôn 1B, Xã Ea M-nang, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHÍNH NGUYỆT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Giang Minh Chính
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Cư Dliê M-nông, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI HIỀN DƯƠNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hiền
Địa chỉ: Buôn Ko hnenh, Xã Cuor Đăng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG SẢN HÒA DƯƠNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Võ Thị Hòa
Địa chỉ: Khối 1, Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MAI THIÊN KHÁNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Tuấn
Địa chỉ: 20 Hà Huy Tập, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG THIỆN PHÁT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phạm Mạnh Hùng
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Ea Kiết, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VƯƠNG VĂN HÙNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Năm
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Cư Dliê M-nông, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HỒNG YẾN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Thái Thị Hồng Yến
Địa chỉ: Thôn Cư H Lâm, Thị trấn Ea Pốk, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SƠN NAM

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trương Phạm Minh Đại
Địa chỉ: Số nhà 66 đường Ngô Gia Tự, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SINH THÁI QUANG DŨNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Dũng
Địa chỉ: Thôn 8, Thị trấn Ea Pốk, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG PHÁT BAN MÊ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Vũ Duy Tuấn
Địa chỉ: Số 84 đường Trần Kiên, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN ĐÁ TÂN PHÁT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Phương Toàn
Địa chỉ: Thôn 6, Tiểu khu 550, Xã Ea Kiết, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN BÁ KÍNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Kính
Địa chỉ: 85 Nguyễn Chí Thanh, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG PHONG TÂM

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tâm
Địa chỉ: Số nhà 4A đường Hùng Vương, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CẢNH QUAN ĐÔ THỊ QUẢNG PHÚ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Liên Văn Toàn
Địa chỉ: Số 61 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH CAN PLUS

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Quân
Địa chỉ: Số nhà 313 Tổ dân phố Thắng Lợi, Thị trấn Ea Pốk, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH LIÊN PHAN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phan Văn Liên
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Cư Suê, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHAI THÁC VÀ KINH DOANH CHỢ BÙI THẮNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Bùi Đình Đại
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Ea KPam, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YẾN THĂNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Thị Bích Vân
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Ea Kiết, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH ĐỖ MINH UẨN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Đỗ Minh Uẩn
Địa chỉ: Số nhà 42 Buôn Kna A, Xã Cư M-gar, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT CÀ PHÊ HUY PHÁT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Hường
Địa chỉ: Tổ dân phố Toàn Thắng, Thị trấn Ea Pốk, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH QUANG TRỌNG NGHĨA

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Xô
Địa chỉ: Số 81 đường Bà Triệu, Khối 7, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

HỢP TÁC XÃ NN-DV TOÀN THỊNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Khoan
Địa chỉ: Số 69 Thôn Tân Tiến, Thị trấn Ea Pốk, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH AN HƯNG THỊNH ĐẮK LẮK

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phan Thị Biện
Địa chỉ: Số nhà 54 đường Hùng Vương, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI HIỀN CHÂU

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Võ Ngọc Hiền
Địa chỉ: Thôn 6, Thị trấn Ea Pốk, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ THUẬN PHÁT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiền
Địa chỉ: Sô 70 Thôn Thống nhất, Thị trấn Ea Pốk, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

ĐỘI THUẾ TRƯỚC BẠ- THU KHÁC & TNCN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Đội Thuế Trước Bạ- Thu Khác &
Địa chỉ: Đội thuế Trước bạ- Thu khác & TNCN, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ CAO NGUYÊN PHÚ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Việt
Địa chỉ: Số 85 Nguyễn Chí Thanh, Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢO AN TRƯỜNG THỊNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Nga
Địa chỉ: Số nhà 22, Thôn 5, Xã Ea Kiết, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NIÊ GIA

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Y Phen Niê
Địa chỉ: Số nhà 158 Buôn Yao, Xã Ea Tul, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯỢNG PHÚ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Công
Địa chỉ: Số nhà 09, quốc lộ 14, Buôn Kroa B, Xã Cuor Đăng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Tú
Địa chỉ: Thôn 15, Xã Ea Kiết, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN RUM THÁI

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Thái
Địa chỉ: Buôn Yao, Xã Ea Tul, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI KTC

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Huỳnh Anh Tuấn
Địa chỉ: Số 24 đường Quang Trung, Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ QUẢN LÝ CHỢ QUẢNG PHÚ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Hồ Tiến Dũng
Địa chỉ: Số 61 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tổ dân phố 2, Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ QUYẾTTIẾN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trương Hoàng Trung
Địa chỉ: 119 Thôn Hiệp Hòa, Xã Quảng Hiệp, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI PHÚC LÂM

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phan Đình Huy
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Ea Kiết, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH DAKCO WINDOW

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tuấn
Địa chỉ: Số 66, tổ dân phố Toàn Thắng, Thị Trấn Ea Pốk, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ QUẢNG CÁO NAM NGUYÊN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thái
Địa chỉ: Số 50 Hùng Vương, Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN VĂN DŨNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tin
Địa chỉ: Thôn Tiến Cường, Xã Quảng Tiến, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG THỊNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Chiến
Địa chỉ: Số 65, Thôn Hiệp Hưng, Xã Quảng Hiệp, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU HỮU TRỌNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hồng
Địa chỉ: Buôn Ea M-Dróh, Xã Ea M-Dróh, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CÀ PHÊ BỘT TRUNG HÒA

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Văn Phương
Địa chỉ: Số 72 Nguyễn Trãi, Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH CÚC THƯƠNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hồng Thương
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Cư Dliê M-Nông, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC NGUYỄN GIỚI

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Biên Giới
Địa chỉ: Tổ dân phố Thành Công, Thị Trấn Ea Pốk, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AHT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Đỗ Thái Tấn
Địa chỉ: Số 117 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TH & THCS HÙNG VƯƠNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Hoài Sơn
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Ea M-Nang, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HOÀNG VŨ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Sửu
Địa chỉ: Buôn Cuor Đăng A, Xã Cuor Đăng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÀ PHÊ MINH DŨNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phạm Công Dũng
Địa chỉ: Số 176 đường Nguyễn Chí Thanh, Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP NGUYÊN LONG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Hoàng
Địa chỉ: Số 57 Lê Đại Hành, tổ dân phố 4, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HOÀNG MẠNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Lay
Địa chỉ: Số 06 đường Trần Hưng Đạo, Tổ dân phố 4, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HIỆP MỸ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Điệp
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Cư Dliê M-nông, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TỔ ONG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Bá Phú
Địa chỉ: Số 01 đường Hai Bà Trưng, tổ dân phố 7, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN THÀNH CÔNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Long
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Cư Dliê M-nông, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NGUYÊN ĐẠT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Dương
Địa chỉ: Thôn Cư Hlâm, Thị trấn Ea Pốk, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TÂM SINH NGHĨA

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Văn Bảng
Địa chỉ: Buôn Ko Hneh, Xã Cuor Đăng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TÂN PHÁT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Tuy
Địa chỉ: số 69, Thôn 1, Xã Ea Tar, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN GIA BẢO

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Công Thanh
Địa chỉ: Số 27 Hùng Vương, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUY PHÁT ĐẮK LẮK

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Quách Đình Đức
Địa chỉ: Thôn Hòa Hiệp, Xã Quảng Hiệp, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN CƯ M''GAR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Võ Hữu Lộc
Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Minh Khai, TDP 7, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU ĐỨC NHÂN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Năng
Địa chỉ: Buôn Tu, Xã Ea Tul, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH TMDV THIÊN THANH ĐẮK LẮK

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Kim Anh
Địa chỉ: Khối 2, số 44 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

BƯU ĐIỆN HUYỆN CƯ M''GAR-CCT UNT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Sơn Hà
Địa chỉ: Huyện Cư M''gar, Thị trấn Ea Pốk, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM KIỀU NGA

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Kiều Thị Nga
Địa chỉ: Số 147, Thôn Tiến Thịnh, Xã Quảng Tiến, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH SINH THÁI MINH ANH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lương Xuân Đức
Địa chỉ: Số nhà 14 Trần Đại Nghĩa, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIÁO DỤC HOÀN MỸ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Sang
Địa chỉ: Khối 6, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LỮ HÀNH HAPPY

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Kiều Thị Liễu
Địa chỉ: Số nhà 114A đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tổ dân phố 5, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ EA DRƠNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Bùi Anh Dũng
Địa chỉ: Buôn Tah, Xã Ea D-Rơng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NÔNG NGHIỆP LƯU GIA PHÁT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Tấn
Địa chỉ: Số 93 Tỉnh lộ 8, Thôn 8, Thị trấn Ea Pốk, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

HỢP TÁC XÃ XD-TM-DV NGUYỄN VŨ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Dương Hùng Vũ
Địa chỉ: Buôn Cuôr Đăng B, Xã Cuor Đăng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

HỢP TÁC XÃ BƠ CƯ M''GAR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tý
Địa chỉ: Số 297, Đường Hùng Vương, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MTV NÚI XANH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiếu
Địa chỉ: Thôn 4, Thị trấn Ea Pốk, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM HƯNG NA

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Số 317, tổ 3, Xã Cuor Đăng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH OSACHA

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Đức Thanh
Địa chỉ: Số 12 Y Ngông, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ JORDAN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Quyết
Địa chỉ: Số 233, Thôn 3, Xã Ea M-nang, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XE MÁY TOÀN PHÁT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Khoa
Địa chỉ: Số 01, thôn Tiến Thịnh, Xã Quảng Tiến, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DUY TRINH ĐẮK LẮK

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Trinh
Địa chỉ: Số 212B, Khối 7, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT MỘC MINH ĐỨC

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Minh Đức
Địa chỉ: Buôn A, Xã Cuor Đăng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUANG ÁNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trương Văn Quang
Địa chỉ: Buôn H''Mông, Xã Ea Kiết, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO PHÚC TÂY NGUYÊN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Long
Địa chỉ: Số nhà 102 đường Quang Trung, Khu Phố 4, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRUNG ĐOÀN 95, SƯ ĐOÀN 2, QUÂN KHU 5

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trung Đoàn 95, Sư Đoàn 2, Quân
Địa chỉ: xã Cư Bao, TT Buôn Hồ, Xã Cư Dliê M-nông, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

SƯ ĐOÀN 307, QUÂN KHU 5

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Kim Giàu
Địa chỉ: Xã phổ phong, Mộ Đức Quảng Ngãi, Xã Cư Dliê M-nông, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH TÂM PHÚC ĐẮK LẮK

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Đoàn Bằng Giang
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Cư Dliê M-nông, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM TRANG NGỌC

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Sỹ
Địa chỉ: Thôn Hiệp Hưng, Xã Quảng Hiệp, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚ NGA

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy Nga
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Ea KPam, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XĂNG DẦU PHÚ THỊNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hường
Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Xã Ea M-DRóh, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HÒA HỢP

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Hợp
Địa chỉ: Số 85 đường Y Ngông, Buôn Húk B, Xã Cư M-gar, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU TOÀN THỊNH PHÁT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hải
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Ea Kiết, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HOÀNG KHÁNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Khánh
Địa chỉ: Thôn Thạch Sơn, Xã Ea M-DRóh, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH ĐẮC TRÍ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đắc Vũ
Địa chỉ: Tổ dân phố Thắng Lợi, Thị trấn Ea Pốk, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TÍN NGHĨA TẠI CƯ M''GAR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lương Thanh Vỹ
Địa chỉ: Số 209 đường Hùng Vương, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU HOA DUNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa
Địa chỉ: Buôn Yông, Xã Ea D-Rơng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRIỀU CHÍN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phan Văn Triều
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ea M-DRóh, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẢI NAM ĐẮK LẮK

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trịnh Ngọc Minh
Địa chỉ: Số nhà 36, tổ dân phố Thành Công, Thị trấn Ea Pốk, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP VIỆT PHƯƠNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Phương
Địa chỉ: Thôn Hiệp Tiến, Xã Quảng Hiệp, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH GẠCH KHÔNG NUNG DUY HÒA

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hòa
Địa chỉ: Đường liên thôn 5, thôn 3, Xã Ea Tar, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ GẠCH KHÔNG NUNG MIL CHIL

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lê
Địa chỉ: Số 41 Lê Lợi, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THUẬN PHÁT V.M.S

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Trí
Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG MẦM NON BAN MAI XANH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hồng
Địa chỉ: Số 07A- Đường Hai Bà Trưng, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

HỢP TÁC XÃ NONG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Nhàn
Địa chỉ: Buôn sang, Xã Ea H-Đinh, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

HỢP TÁC XÃ KINH DOANH - KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ CHỢ CUÔR ĐĂNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Anh
Địa chỉ: Tổ 3, buôn Ko H''Nel, Xã Cuor Đăng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NÔNG SẢN PHƯƠNG HUYỀN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Huyền
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Ea Tar, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ THANH NGHỊ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Nghị
Địa chỉ: Buôn Phơng, Xã Ea Tul, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TRỊNH GIA

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trịnh Võ Danh
Địa chỉ: Buôn Phơng, Xã Ea Tul, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY CP XÂY DỰNG KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN ĐÁ TÂN PHÁT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Phương Toàn
Địa chỉ: Thôn 6, tiểu khu 550, Xã Ea Kiết, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ BÌNH MINH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Triệu Thị Châu
Địa chỉ: Số 101, Thôn 3, Xã Cư Suê, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN NÔNG SẢN QUANG PHÁT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Quang
Địa chỉ: Thôn 15, Xã Eakuêh, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỲNH ANH ĐẮK LẮK

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Thập
Địa chỉ: Buôn Jốk, Xã Ea H-Đinh, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH PHÁT GROUP

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phan Thùy Linh
Địa chỉ: Số 85 đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ dân phố 5, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH ĐIỆN DÂN DỤNG CƯ MGAR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Cao Thị Kim Loan
Địa chỉ: Số 135A đường Nguyễn Chí Thanh, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH XE MÁY TÂN CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thạch
Địa chỉ: Số nhà 65 đường Hùng Vương, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC HOA PƠ LANG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Phước
Địa chỉ: Buôn Ko Neh, Xã Cuor Đăng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẢO AN KHANG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đại Việt
Địa chỉ: Số 197 Thôn Tiến Đạt, Xã Quảng Tiến, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHỞI NGHIỆP.

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: H Rô Del Ayun
Địa chỉ: Buôn Knia, Xã Ea Tul, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

HTX NN&DV HT ĐỒNG TÂM

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Ngiuyễn Trung Sỹ
Địa chỉ: Số 95, Thôn 1, Xã Ea KPam, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH ĐỨC TẤN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Võ Đức Tấn
Địa chỉ: Thôn Nam Kỳ, Xã Ea D-Rơng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MẠNH QUỲNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trịnh Quang
Địa chỉ: Số 35 đường Điện Biên Phủ, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH NGUYÊN VŨ TÂM ĐẠT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Minh
Địa chỉ: Tổ 4, Buôn Koh Neh, Xã Cuor Đăng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH GIANG SƠN BIULD

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hằng
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Ea Kiết, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG OANH ĐẮK LẮK

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Sơn
Địa chỉ: Số 208 Hùng Vương, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU PHÚ THIÊN PHÁT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ánh
Địa chỉ: Buôn Tơng Liă, Xã Ea Tar, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN PHÁT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Số 295 đường Hùng Vương, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

HỢP TÁC XÃ TAM NÔNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vinh
Địa chỉ: Thôn Tiến Cường, Xã Quảng Tiến, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN XUÂN ANH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Mai Xuân Anh
Địa chỉ: Thôn Tiến Phú, Xã Quảng Tiến, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XĂNG DẦU THIÊN PHÚ ĐẮK LẮK

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Thu
Địa chỉ: Buôn A Yũn, Xã Eakuêh, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ QUANG THÀNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Đạo
Địa chỉ: Số 130A đường Lý Thương Kiệt, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH TM ĐỨC DŨNG PHÁT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lương Đức Dũng
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Ea Tar, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY LẮP HẢI PHÁT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Hải
Địa chỉ: Buôn Ea Sang B, Xã Ea H-Đinh, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI PHÚC

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Đức
Địa chỉ: Buôn Cuôr, Xã Ea M-DRóh, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH BẢO PHÁT ĐẮK LẮK

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Đào Huy Dũng
Địa chỉ: Thôn Tiến Cường, Xã Quảng Tiến, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC VIỆT NGA

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Thanh Nga
Địa chỉ: Số 100 Tổ dân phố Quyết Thắng, Thị trấn Ea Pốk, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

HỢP TÁC XÃ NẤM SẠCH CƯ M''GAR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Vũ Việt Dũng
Địa chỉ: Số 69, Thôn 7, Xã Ea KPam, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU NGỌC ĐỘ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Độ
Địa chỉ: Buôn Tơng Lia, Xã Ea Tar, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ PHÚ KHANG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Lĩnh
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Ea Kiết, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THANG MÁY ĐỨC PHÁT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Võ Đình Duy
Địa chỉ: Số 103 Buôn Tar, Xã Ea H-Đinh, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

HỢP TÁC XÃ RAU SẠCH XÃ EA M''NANG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Bùi Minh Bảo
Địa chỉ: Thôn 2 A, Xã Ea M-nang, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THÀNH THÀNH CÔNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Hoan
Địa chỉ: Số 125 đường 01, Thôn 8, Xã Ea KPam, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH TRỒNG CÂY VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP CHƯƠNG DĂNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Y Chương Niê Siêng
Địa chỉ: Buôn Cuor Đăng B, Xã Cuor Đăng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG DƯƠNG KHANG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Hà
Địa chỉ: Thôn Tân Phú, Xã Ea D-Rơng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP NGỌC PHÚC

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Km 17, Quốc lộ 14, Xã Cuor Đăng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP VĂN TOÀN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Toàn
Địa chỉ: Thôn Tân Phú, Xã Ea D-Rơng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH QUYÊN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Long Đình
Địa chỉ: Số 80 Nguyễn Du, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HOÀNG TÁM

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoàng
Địa chỉ: Thôn Tân Phú, Xã Ea D-Rơng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MAI HUỲNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Mai Thành Long
Địa chỉ: Số 03 đường Mai Hắc Đế, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TRẦN GIA PHÁT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Mạnh
Địa chỉ: Số 37A Tỉnh lộ 8, Xã Cư Suê, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN NGỌC SANG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Bùi Tấn Sang
Địa chỉ: Số 105 đường Nguyễn Trãi, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP AGRI-FOODS

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Danh
Địa chỉ: Buôn Bling, Xã Cư M-gar, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÁT ĐẮK LẮK

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thanh Phương
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Cư Suê, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN LƯƠNG DUNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lương Thị Dung
Địa chỉ: Thôn Đắk Hà Đông, Xã Cư Dliê M-nông, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XANH HD&MN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trịnh Bá Hoàng
Địa chỉ: Số 297, Hùng Vương, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TÂY NGUYÊN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Đồng
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ea Kiết, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP AN TOÀN VÀ DỊCH VỤ EA MNANG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phan Trọng Hồng
Địa chỉ: Thôn 1B, Xã Ea M-nang, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN BÌNH AN ĐẮK LẮK

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trương Thị Diễm
Địa chỉ: Số 35 đường Nguyễn Chí Thanh, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THIÊN ĐÀO

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Đào
Địa chỉ: Buôn Giốk, Xã Ea H-Đinh, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH LÂM BIN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phạm Lâm Bin
Địa chỉ: Tổ 1, Thôn Tiến Đạt, Xã Quảng Tiến, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ KIM LONG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Hà Văn Dũng
Địa chỉ: Số 35 - 37 Lê Hữu Trác, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH GIỐNG CÂY TRỒNG TÂY NGUYÊN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Sơn
Địa chỉ: Số 93 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẠI LÝ INTERNET KHÁNH ĐẠT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Thôn Hiệp Thành, Xã Quảng Hiệp, Huyện Cư M''gar, Đắc LắcTrả lời

 
09-10-2018 13:58:43 099090808

Các doanh nghiệp tại huyện Cư M''''gar

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÙI THỊ XUÂN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Buôn Ea M droh, xã Ea M droh, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lee Thị Thanh Thuỷ
Địa chỉ: Xã Ea Hđing, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ HUYỆN CƯMGAR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: 01, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TẤT THÀNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: 128-Nguyễn Du, TT Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN CƯMGAR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Bùi Sĩ Quang
Địa chỉ: 128, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Sơn
Địa chỉ: xã Quảng Tiến, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ĐÌNH CHINH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phan Thị Tân
Địa chỉ: TT Ea Pốc, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TIỂU HỌC AMA TRANG LƠNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Học
Địa chỉ: Buôn Huk B, xã Cư Mgar, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG MẪU GIÁO BUÔN WIN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Vi Thị Bằng
Địa chỉ: Xã EaKuêh, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

HUYỆN ĐOÀN CƯMGAR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Văn
Địa chỉ: 140 Hùng Vương Tt Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

THANH TRA HUYỆN CƯMGAR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Tiến
Địa chỉ: 134 Hùng Vương TT Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CƯMGAR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Liên
Địa chỉ: 136 Hùng Vương TT Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN CƯMGAR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Hà Thị Hương
Địa chỉ: 134 Hùng Vương TT Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CAO BÁ QUÁT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoè
Địa chỉ: TT Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN CƯMGAR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Giản Đình Việt
Địa chỉ: số 144 Đường Hùng Vương, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hiền
Địa chỉ: Thôn 5 Xã EaKiết, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN KHUYẾN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Định
Địa chỉ: Buôn Tar Xã EaĐrơng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hảo
Địa chỉ: Thôn Tiến Phú Xã Quảng Tiến, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ HỒNG PHONG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Công
Địa chỉ: Thôn 2 Xã CưSuê, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN BỘI CHÂU

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Đinh Quang Hùng
Địa chỉ: Thôn Tân Phú Xã EaĐrơng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI PHIÊN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thanh Thẩm
Địa chỉ: Thôn 6 Xã EaMnang, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Tiến
Địa chỉ: Xã EaMroh, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG MẪU GIÁO EAMROH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Thôn 3 Xã EaMroh, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG MẪU GIÁO XÃ EA DRƠNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: H'' Tiêk Ayun
Địa chỉ: Buôn Tab, xã Ea Drơng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN CƯMGAR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Đoàn Thế Dân
Địa chỉ: 2 Trần Hưng Đạo TT Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRẦN QUANG DIỆU

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Dũng
Địa chỉ: Xã EaKuêh, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dung
Địa chỉ: Đường Hàm Nghi Khối 3 TT Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN VĂN BÉ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Minh Khai
Địa chỉ: Xã EaTar, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀNG VĂN THỤ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Lành
Địa chỉ: Thôn 5 Xã EaKiết, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CƯMGAR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Châu Đương
Địa chỉ: 78 Đường Cách Mạng Tháng 8, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ ĐÔ THỊ CƯ MGAR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Hoàng Minh Hợi
Địa chỉ: Tổ dân phố 7, đường Đinh Núp, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẤN CHƯƠNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: 108 Hùng Vương, TT.Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC MINH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Đoàn Bằng Giang
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Cư Dliê M-nông, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUY HÙNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Huy
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Cư Suê, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÍCH ANH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Anh
Địa chỉ: Buôn Thung, Xã Ea M-DRóh, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI NHÂN PHÁT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thắng Nhân
Địa chỉ: Buôn Dok, Xã Ea H-Đinh, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC NGÂN SƠN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Sơn
Địa chỉ: Số 11A Lý Nam Đế, khối 3, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIẾN THỊNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Sang
Địa chỉ: Số 216, tổ 4, thôn Tiến Cường, Xã Quảng Tiến, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

HOÀNG THỊ THUÝ MỪNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Xã EaHding, Xã Ea H-Đinh, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

PHAN THỊ LỆ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Xã Quảng Tiến, Xã Quảng Tiến, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRƯỜNG PHÚ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Hùng
Địa chỉ: Số 53, buôn Sut M''Grư, Xã Cư Suê, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIN HỌC CAO TRÍ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Bùi Cao Trí
Địa chỉ: Số nhà 207, TDP Quyết Thắng, TT Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Thị trấn Ea Pốk, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG TÚ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tú
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ea Kiết, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

LỚP MẪU GIÁO TƯ THỤC SAO MAI

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Võ Thị Hằng
Địa chỉ: Thôn 8,Xã Ea Kpai, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: 134 Hùng Vương, TT Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH NAM PHÚ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tâm
Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUÂN QUANG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Đường
Địa chỉ: Số 42, thôn 1, Thị trấn Ea Pốk, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH PHONG HẢI

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Hải
Địa chỉ: Km 10+500 tỉnh lộ 8, thôn An Bình, Thị trấn Ea Pốk, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI QUANG THÙY

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Quang
Địa chỉ: Thôn Hiệp Thắng, Xã Quảng Hiệp, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỒNG VŨ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Văn Vũ
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Ea Kiết, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Lê Lợi, Tổ Dân Phố 4, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

HUYỆN UỶ CƯ MGĂR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: 138 Hùng Vương, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

UBND XÃ CƯ MGĂR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Buôn Bling, Xã Cư Mgăr, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

PHÒNG VĂN HOÁ THÔNG TIN HUYỆN CƯ MGĂR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: 93 Hùng Vương, TT Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HUYỆN CƯ MGĂR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: 134 Hùng Vương, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRAM KHUYẾN NÔNG HUYỆN CƯ MGAR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: 191, Hùng Vương, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CƯ MGAR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: 140, Hùng Vương, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

PHÒNG LAO ĐỘNG TBXH HUYỆN CƯMGAR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: TT Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG MẪU GIÁO EA TAR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Buoon Mlăng B, xã Ea Tar, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUNG TOÀN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Toàn
Địa chỉ: Tỉnh lộ 8, tổ dân phố 8, TT.Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC PHÚ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Võ Duy Ngọc
Địa chỉ: Số 116 đường Hùng Vương, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CƯ MGAR.

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Quynh
Địa chỉ: Lê Quí Đôn, Khói 6, Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUANG HỢP

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Hợp
Địa chỉ: Thôn Tân Thành, Xã Cư Dliê M-Nông, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CƯMGAR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Khối 6 TT Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN CÔNG TRỨ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: H Zua Ayun
Địa chỉ: Xã EaTul, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÙNG VĨ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Hoàng Anh Hùng
Địa chỉ: 56 Trần Kiên, TT.Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG THCS NGÔ MÂY

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Đức
Địa chỉ: xã Ea Mdroh, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ GIA TỰ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Hà Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn hiệp Nhất Xã Quảng Hiệp, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN DU

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Y Bhiết Byă
Địa chỉ: Buôn Cuôr Đăng B, xã Cuôr Đăng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Lương
Địa chỉ: Xã Ea Mnang, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

PHÒNG Y TẾ HUYỆN CƯ MGAR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Y Wem Hwing
Địa chỉ: 134, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN ĐỨC CẢNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Triều
Địa chỉ: Thôn 3, xã Ea Tar, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN CHU TRINH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Duẫn
Địa chỉ: Buôn triă, xã Ea Tul, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG MẪU GIÁO CƯ MGAR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: H Pur Adrơng
Địa chỉ: Buôn Ling, xã Cư Mgar, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯỚC THỊNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Quách Đình Dũng
Địa chỉ: Thôn Hiệp Hòa, Xã Quảng Hiệp, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỞNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Thôn An Bình, TT Ea Pốc, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

UBND XÃ EA KPAM

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Bành Trọng Thế
Địa chỉ: Thôn 8, xã Ea Kpam, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Du
Địa chỉ: Buôn Wing, Xã Ea Kuêh, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRẠM BẢO VỆ THỰC VẬT HUYỆN CƯMGAR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Văn Từ
Địa chỉ: Hùng Vương, TT Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRỪỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ EA TUL

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Bùi Đình Thảo
Địa chỉ: xã Ea Tul, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM SẢN HÙNG PHÁT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hùng
Địa chỉ: Km 18 Quốc lộ 14, buôn Cuor Đăng A, Xã Cuor Đăng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Y Thanh Ê Ban
Địa chỉ: xã Cuôr Đăng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

PHÒNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phamj Quang Mười
Địa chỉ: 134, Hùng Vương, TT Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thẩm
Địa chỉ: Xã EaĐrơng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Đỗ Khánh Hoàn
Địa chỉ: Buôn Đrao Xã CưĐliêMnông, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM HỒNG THÁI

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Thị Loan
Địa chỉ: Thôn 1 Xã CưSuê, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA MAI

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Thị Huệ
Địa chỉ: Thôn 10 Xã EaKiết, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN CƯ MGAR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phamj Ngọc Bân
Địa chỉ: 134 Hùng Vương, Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ MINH KHAI

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Y Junde Niê
Địa chỉ: Thôn 2, xã CưMgar, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯNG VƯƠNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Y Dhiu Ktla
Địa chỉ: Buôn Hring, xã Ea Hđing, Xã Ea H-Đinh, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN CHÍ THANH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Xã Ea Kpam, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG MẪU GIÁO XÃ EA TUL

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: xã Ea Tul, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: thôn 2, xã CưDliêMnông, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN ĐĂNG LƯU

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: thôn 11, xã Ea Kiết, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Thị Tân
Địa chỉ: Buôn Jông, Ea Rơng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TIỂU HỌC Y YUT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lâm Thị Tâm
Địa chỉ: xã Ea Hđing, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BÁ NGỌC

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hường
Địa chỉ: Thôn 3 Xã EaKpam, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VIẾT XUÂN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Khánh
Địa chỉ: Thôn CưHLâm TT EaPốk, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Anh Tuấn
Địa chỉ: Buôn Mlăng Xã EaTar, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG MẪU GIÁO 30/4

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: H Yêu - Ađrơng
Địa chỉ: Buôn CuôrĐăng B Xã CuôrĐăng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂM THÀNH PHÁT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Tuấn
Địa chỉ: Số 24, Trần Kiên, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN CƯ M''GAR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Giao
Địa chỉ: Khối 6 TT Quảng Phú, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HẠNH GẤM

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Hạnh
Địa chỉ: Buôn Koh Neh, Xã Cuor Đăng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ CÔNG BẰNG EAKIẾT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phúc
Địa chỉ: Thôn 1 xã EaKiết, Xã Ea Kiết, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: 134 Hùng Vương TT Quảng Phú, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HTV TẦM NHÌN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tú Luân
Địa chỉ: Số 312, thôn Tiến Thịnh, Xã Quảng Tiến, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XE MÁY TÂN THÀNH PHÁT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phan Thị Mười
Địa chỉ: Số 04 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIỆT ANH PHÁT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Oanh
Địa chỉ: Số 21 đường Quang Trung, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

NGUYỄN THỊ HẢI

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh - TT Quảng Phú, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

NGUYỄN THỊ BINH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Đường Cách mạng tháng 8, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

NGUYỄN THỊ HIỀN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Xã EaĐrơng, Xã Ea D-Rơng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG THỊNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Duy Hiệp
Địa chỉ: Số 139 đường Y Ngông, Xã Cư M-gar, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI BẠN HỮU

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hồng Hạnh
Địa chỉ: Thôn 8, Thị trấn Ea Pốk, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG HIẾU

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Quang Đồng
Địa chỉ: Số nhà 06, Km19, quốc lộ 14, Buôn Ko Henh, Xã Cuor Đăng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG VINH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: 267 Tổ 4, thôn Chợ Cuor Đăng, xã Cuor Đăng, Xã Cuor Đăng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI ĐỨC THẢO

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Võ Xuân Đức
Địa chỉ: Thôn Hiệp Hưng, xã Quảng Hiệp, Xã Quảng Hiệp, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN NGUYÊN VŨ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phan Thanh Tùng
Địa chỉ: Km 20, tỉnh lộ 8, Xã Ea KPam, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI PHƯƠNG SƠN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Mai Hồng Phương
Địa chỉ: Thôn 2B, Xã Ea M-nang, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG KHƯƠNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Hoàng Minh Khương
Địa chỉ: Số 01 Trần Đại Nghĩa, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG H.A

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Võ Anh Hùng
Địa chỉ: Số 59 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT NHẬT TÂN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Địa chỉ: 31 Nguyễn Công Trứ, tổ dân phố 5, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÂM ĐỨC

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phan Thanh Tâm
Địa chỉ: Số 85 đường Nguyễn Chí Thanh, tổ dân phố 5, Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

HUỲNH TẤN THÀNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Xã Cuôr Đăng, Xã Cuor Đăng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Xã Ea Kuêh, Xã Eakuêh, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG AN HUYỆN CƯ M GAR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: 146 Hùng Vương - TT Quảng Phú, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯƠNG NGỌC BI

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trương Ngọc Bi
Địa chỉ: 112-114- Hùng Vương, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CAO SU

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Đình Huyền
Địa chỉ: Km 18, Thôn Đoàn Kết, Xã Ea D-Rơng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DV VIỆT HÙNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Pham Mạnh Hùng
Địa chỉ: Buôn Gia Rai, xã Ea Kuêh, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ HÙNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Võ Anh Hùng
Địa chỉ: Thôn 2, tỉnh lộ 8, Thị trấn Ea Pốk, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MTV SX TM VĂN THUẬN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thuận
Địa chỉ: Thôn Tiến Đạt, xã Quảng Tiến, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THỊ HỒNG GẤM

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Buôn Đrang, Xã Cư Suê, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRẦN QUANG KHẢI.

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Xã EaHđing, huyện Cư Mgăr, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TIỂU HỌC HUỲNH THÚC KHÁNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ea Mroh, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG MẪU GIÁO EA HĐING

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Buôn Jok, Xã EaHđing, huyện Cư Mgăr, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CƯ MGĂR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: 139 Hùng Vương, TT Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Buôn Pốc, TT Ea Pốc, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

HẠT KIỂM LÂM HUYỆN CƯ MGĂR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: 141 Hùng Vương, TT Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN CƯ MGĂR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: 122 Hùng Vương, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

PHÒNG THỐNG KÊ HUYỆN CƯ MGĂR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: 126 Hùng Vương, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG MẪU GIÁO CƯ SUÊ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Cư Suê, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Thôn Hiệp Thịnh, xã Quảng Hiệp, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Buôn Bling, Xã Cư Mgăr, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN CƯ MGĂR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: 140 Hùng Vương, TT Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN CƯ MGĂR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: 140, Hùng Vương, TT Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

BAN DÂN VẬN HUYỆN CƯ MGĂR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: 140 Hùng Vương, TT Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN CƯ MGĂR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: 140 Hùng Vương, TT Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN CƯ MGĂR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: 140 Hùng Vương, TT Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

UBND XÃ EATUL

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Buôn Brăh, Xã EaTul, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Xã Cư Mgăr, huyện Cư Mgăr, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN CƯ MGĂR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: TT Quảng Phú, Cư Mgăr, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH NGUYÊN TRƯỜNG ANH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Lai
Địa chỉ: Thôn Cư HLâm, Thị trấn Ea Pốk, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHẾ BIẾN NÔNG SẢN CHINH HÀO

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hải
Địa chỉ: Thôn Hiệp Thành, Xã Quảng Hiệp, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỲ NGẦN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Ngần
Địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN XUÂN NHẬT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Mai Xuân Nhật
Địa chỉ: Thôn Tiến Phú, Xã Quảng Tiến, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CHẾ BIẾN ĐẠI PHONG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Phong
Địa chỉ: Số 21 Quốc lộ 14, Buôn Cuôr Đăng, Xã Cuor Đăng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI ĐẢNG LƯỢNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lượng
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Cư Suê, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN NGỌC THU

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Thị Kiều Thu
Địa chỉ: Buôn Kroa C, Xã Cuor Đăng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHÁP - THỤY SĨ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trương Quốc Giang
Địa chỉ: Số 61A, Tỉnh lộ 8, Xã Cư Suê, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI BÍCH GIÁM

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thanh
Địa chỉ: Số 59 buôn Sứt Mgrư, Xã Cư Suê, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN LONG KHÔI

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Khôi
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN DUY ANH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Ánh
Địa chỉ: Buôn Cuôr Đăng B, Xã Cuor Đăng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LỢI DUNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Lợi
Địa chỉ: Số 17 đường Lý Thường Kiệt, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NÔNG SẢN HOA ANH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Ngô Minh Hoa
Địa chỉ: Thôn 3, Thị trấn Ea Pốk, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÀ PHÊ BẢO LIÊN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Sự
Địa chỉ: Buôn Ko H''neh, Xã Cuor Đăng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÁU SƯƠNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Mai Văn Sáu
Địa chỉ: Buôn Cuôr Đăng A, Xã Cuor Đăng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ LÂM DƯƠNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Khuyến
Địa chỉ: Thôn An Phú, Xã Ea D-Rơng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM CHÂU

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lương Minh Châu
Địa chỉ: Số nhà 279, Km 18, QL 14, Xã Cuor Đăng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI ĐIỂM THU

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Vĩ Lê
Địa chỉ: Buôn Tu, Xã Ea Tul, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRUNG TÂM DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Thị Tâm
Địa chỉ: Đường Phù Đổng, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU TẤN TÀI

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Huỳnh Tấn Tài
Địa chỉ: Số nhà 101, thôn 8, Xã Ea KPam, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỊNH BÌNH MINH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hậu
Địa chỉ: Số 113 đường Nguyễn Chí Thanh, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM HÀ ĐẮK LẮK

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Dương Chí Hà
Địa chỉ: Thôn 1, Thị trấn Ea Pốk, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM THU HIỀN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Bá Hùng
Địa chỉ: Tổ 1, Buôn Ko Hneh, Xã Cuor Đăng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC THÁI LONG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Tấn Thu
Địa chỉ: Số 149 đường Nguyễn Du, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

HTX SX-KD-TM AN BÌNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Văn Bình
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Ea KPam, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG KIM TUYẾN NGA

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Quang Tuyến
Địa chỉ: Số nhà 85 Tỉnh lộ 8, tổ dân phố Quyết Tiến, Thị trấn Ea Pốk, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC VINH HƯƠNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Cao Tiến Vinh
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Ea Kiết, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC LIÊN CẢNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Liên
Địa chỉ: Số 77 đường Điện Biên Phủ, tổ dân phố 2, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC HẢI HẠNH ĐẮK LẮK

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hạnh
Địa chỉ: Số 97, tổ dân phố Quyết Tiến, Thị trấn Ea Pốk, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM LONG ĐẮK LẮK

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Đại Nghĩa
Địa chỉ: Số 68 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MÂY TẦNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Võ Thành Luân
Địa chỉ: Thôn 1, Thị trấn Ea Pốk, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC LOAN ANH TÀI

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tài
Địa chỉ: Số 67 đường Điện Biên Phủ, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - DỊCH VỤ ĐỨC NGUYÊN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Hiền
Địa chỉ: Số nhà 26, Tỉnh lộ 8, Thôn Toàn Thắng, Thị trấn Ea Pốk, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC DUY THĂNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Duy Thăng
Địa chỉ: Số 389 tổ 3, buôn Ko H neh, Xã Cuor Đăng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HỒNG HÀO

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn An Hào
Địa chỉ: Số 38, Km 15, Quốc lộ 14, Xã Cuor Đăng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG NGỌC VŨ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phan Thị Ái Ngân
Địa chỉ: Thôn 2, Thị trấn Ea Pốk, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC HIỆP THÀNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Thị Bích Vân
Địa chỉ: Số 60 - 62 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM LÝ QUẢNG PHÚ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lý
Địa chỉ: 26 Nguyễn Du, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC TÂM THÀNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Phước Tâm
Địa chỉ: 189 Hùng Vương, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ HÙNG VƯƠNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Quang Nhạn
Địa chỉ: Số 146 đường Hùng Vương, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU HẢI ANH PHÁT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Hanh
Địa chỉ: Thôn 15, Xã Eakuêh, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TN XÂY DỰNG TÍN NGUYÊN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Huy
Địa chỉ: Thôn Hiệp Hòa, Xã Quảng Hiệp, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC THÁI THÀNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Mạc Như Từ
Địa chỉ: Số 64 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khối 2, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯỢNG HẢI NGUYÊN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Toản
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Cư Dliê M-nông, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐINH NÚP

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Đình Hương
Địa chỉ: Buôn Tơng, Xã Ea Tar, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN THẢO SECURITY

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiếu
Địa chỉ: 171 đường số 7, Thôn 1, Xã Ea KPam, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÝ MƯỜI

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Dương Thị Ngọc Lý
Địa chỉ: Thôn Hiệp Hưng, Xã Quảng Hiệp, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG BẰNG CƯ ĐLIÊMNÔNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hào
Địa chỉ: Thôn 3 Xã Cư ĐliêMnông, Xã Cư Dliê M-nông, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG AN PHÚ NGUYÊN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Hoài
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU HÙNG PHÁT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Cư M-gar, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc


Trả lời

 
09-10-2018 13:53:21 090909090909

Các doanh nghiệp tại huyện Cư M''gar

DNTN TM THANH SEN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lưu Hoàng Thanh
Địa chỉ: Buôn Easang, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DNTN THƯƠNG MẠI LỆ THUỶ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: Thôn 13 xã EaMNang, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI THIÊN TRANG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Đạo
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH TIẾN PHÚ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Văn Phước
Địa chỉ: Số 08, đường số 02, khối 2, Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI TUYẾT ANH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phan Bá Tiến
Địa chỉ: Số nhà 257 đường Hùng Vương, Tổ dân phố 6, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TNTM ĐẠI PHÁT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Võ Thành Đạo
Địa chỉ: 126 Đường 1- T1-K3-TT Quảng Phú, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUYẾT THẮNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH THI

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Bùi Công Thi
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI TRƯỜNG HẢI

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Thị Di Loan
Địa chỉ: Số 53 Hùng Vương, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TNTM ĐÔNG PHƯƠNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Duy Phương
Địa chỉ: 01 Hùng Vương, Thị Trấn Quãng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TNTM VĂN MINH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Can
Địa chỉ: 40, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU HOÀNG HUY

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Ngô Phi Oanh
Địa chỉ: Tỉnh lộ 8, Thị trấn Ea Pốk, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU HOÀNG QUÝ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Đặng Dậu Thanh
Địa chỉ: Số nhà 164 Thôn 3, Xã Cư Suê, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THÁI HÀ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thái Hà
Địa chỉ: Khối 8, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ 15

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Thảnh
Địa chỉ: Buôn Phơng, Xã Cư Dliê M-nông, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

HTX QUYẾT TIẾN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Xã Cư Đliê Mnông - Huyện Cư M''gar - Đắc Lắc, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ Đ''RAO

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Thanh
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Cư Dliê M-nông, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ ÊATUL

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Xã Ea Tu, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DNTN KIM LONG HUẾ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Đường số 1 TT Quảng Phú - Huyện Cư M''gar - Đắc Lắc, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CAO LÂM

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Km 19 QL14 Xã EaDrông - Huyện Cư M''gar - Đắc Lắc, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

XÍ NGHIỆP TƯ DOANH QUANG HƯNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: 57 Đường số 2 Thị trấn Quảng Phú - Huyện Cư M''gar - Đắc Lắc, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CHẾ BIẾN MỘC DÂN DỤNG QUYẾT THẮNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Thị trấn Quảng Phú - Huyện Cư M''gar - Đắc Lắc, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆP THÀNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: 60 đường số 1 TT Quảng Phú - Huyện Cư M''gar - Đắc Lắc, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Khu chợ thị trấn Quảng Phú - Huyện Cư M''gar - Đắc Lắc, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CTTNHH CHIÊU LAN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Xã EaPok - Huyện Cư M''gar - Đắc Lắc, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DNTN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOÀN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Toàn
Địa chỉ: Thôn Tiến Thịnh, xã Quảng Tiến - Huyện Cư M''gar - Đắc Lắc, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP BUÔN WING

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Thôn 15, xã Ea Kuêh, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ EAPỐK

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Cư
Địa chỉ: Km 14 tỉnh lộ 8, Thị Trấn Ea Pốk, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐĂNG PHA

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Văn Đông
Địa chỉ: Tỉnh lộ 8, Thôn Tiến Thành, Xã Quảng Tiến, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU GIANG SƠN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Quách Hữu Giang
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Ea Kiết, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DNTN THƯƠNG MẠI LIÊN TOÀN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Toàn
Địa chỉ: Buôn EaSang, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU TIẾN PHÚ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Thị Trang
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THƠ DŨNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thơ
Địa chỉ: Số 176 Nguyễn Chí Thanh, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH VINH PHÚC

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Hà
Địa chỉ: Buôn Kroa A, Xã Ea D-Rơng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ EA - MNANG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Văn Ba
Địa chỉ: Thôn 2A, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

UBND XÃ EAH ĐING

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Y Nă Mlô
Địa chỉ: Buôn Jok, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

UBND XÃ QUẢNG TIẾN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Đào Duy Bảy
Địa chỉ: Thôn Tiến Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: UBND huyện CưM''gar, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNGTRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN TRÃI

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Ea Drơng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

UBND XÃ QUẢNG HIỆP

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Tân
Địa chỉ: xã Quảng Hiệp, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Hoàng Gia Thiện
Địa chỉ: Xã Quảng Tiến, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CƯM GAR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Hùng
Địa chỉ: Khối 7, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

UBND XÃ EATAR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Ích
Địa chỉ: Xã EaTar, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG THCS NGUYỄN BÌNH KHIÊM

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Nguyên
Địa chỉ: Xã Ea Kpam, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

PHÒNG HẠ TẦNG KINH TẾ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Bình
Địa chỉ: Tỉnh Lộ 8, Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mạnh
Địa chỉ: Thôn 6, Thị Trấn Ea Pốc, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: Thôn 3, xã Eam Nang, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hoài
Địa chỉ: Tỉnh Lộ 8, Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN CƯ M GAR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Khánh
Địa chỉ: Khối 4, Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG MẦN NON HOA HỒNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Minh
Địa chỉ: Khối 2, Thị Trấn Quảng phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

UBND XÃ CUÔR ĐĂNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Y Đăng Niê
Địa chỉ: Km17, QL 14, Xã Cuôr Đăng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG LÊ HỮU TRÁC.

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Võ Hữu Lộc
Địa chỉ: Tỉnh Lộ 8, Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

UBND THỊ TRẤN QUẢNG PHÚ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Giang Nam
Địa chỉ: Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRUNG TÂM Y TẾ CƯ M''GAR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Mai Đình Hà
Địa chỉ: Đường Số 3, Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Kim Chung
Địa chỉ: Khối 7, Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG MẪU GIÁO KIM ĐỒNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Dạ Thảo
Địa chỉ: Thôn Tiền Phú, Xã Quảng Tiến, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN CƯ M''GAR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Đinh Công Thể
Địa chỉ: Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG MẦM NON 10-3

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hà
Địa chỉ: Khối 4, Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG EA KPAM

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lượng
Địa chỉ: Tỉnh lộ 8, Xã Ea Kpam, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRẠM THÚ Y HUYỆN CƯ M GAR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Ngô Nhân
Địa chỉ: Tỉnh lộ 8, Khối 2, Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG MẪU GIÁO XÃ EA MNANG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Nhung
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ea Mnang, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG THCS HOÀNG HOA THÁM

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Toản
Địa chỉ: Thôn Tân Thành, Xã Cư Đliêm Nông, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Văn Bảy
Địa chỉ: Tỉnh Lộ 8,TT Ea Pốc, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỊNH GIA

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phúc
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Ea Kiết, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI BẰNG HỒNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Bằng
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Cư M-gar, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚC

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Dương Thục Trung
Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Xã Ea D-Rơng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH QUÁN QUÂN - TÂY NGUYÊN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Hòa
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ea Kiết, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hòa
Địa chỉ: km 15- QL14-Xã Cuôr Đăng, Xã Cuor Đăng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TẤN BÌNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Sáu
Địa chỉ: km10-TT Ea Pốk Huyện Cưmnga, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH XD QUỐC ĐẠT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Dương Hùng Anh
Địa chỉ: Km10 tỉnh lộ 8 thị trấn EaPok, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI PHÁT HUY

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Kiên
Địa chỉ: Số 121-123-130 đường Hùng Vương, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI ĐỨC NĂNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Điệp
Địa chỉ: Buôn Tu, Xã Ea Tul, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DNTN XĂNG DẦU HẢI HÒA

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hoà
Địa chỉ: Số nhà 02 Tổ 5 Khối 6 Thị trấn Quảng Phú - Huyện Cư M''gar - Đắc Lắc, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

BAN QUẢN LÝ CHỢ QUẢNG PHÚ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: khối 2, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DNTN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG THẮNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hồng
Địa chỉ: 70 tổ 1 QL14, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUẢNG CHÂU

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hương
Địa chỉ: 16 Đường 1, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DNTN NGỌC HẢI

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hương
Địa chỉ: Thôn Tiến Cường Xã Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DNTN XĂNG DẦU TÁM HOÀ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Hoà
Địa chỉ: Thôn1 Xã Ea KPan, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DNTN XĂNG DẦU ĐIỂM LUYẾN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Tạ Hữu Điểm
Địa chỉ: Thôn 3, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VIỆT CƯỜNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Nhung
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Ea Kiết, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI HOA LƯ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Đinh Hồng Lư
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Cư Dliê M-nông, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DNTN XĂNG DẦU TRINH LY

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Kim Trinh
Địa chỉ: Buôn Jok, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH ĐẠI THẮNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Thôn 2, thị trấn Ea Pốk, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC THIỆN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Dung
Địa chỉ: Thôn 1, tỉnh lộ 8, Thị trấn Ea Pốk, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU CƯM''GAR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trương Hoài Thanh
Địa chỉ: Khối 7, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ CƯMGAR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Thôn 1, xã Cư Mgar, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIM CANG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Số 01, khối 3, thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI AMA TRƯỜNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Đậu Khắc Chinh
Địa chỉ: Buôn MLăng, Xã Ea Tar, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DNTN THƯƠNG MẠI AN PHÁT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Võ Anh Hùng
Địa chỉ: Thôn 2, thị trấn Ea Pốk, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DNTN NGUYỄN THÀNH CHÂU

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Châu
Địa chỉ: 96 đường số 1, khối 2, thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN CƯ MGAR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Thị trấn Quảng Phú,, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH TÍN PHÁT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Ba
Địa chỉ: Số 35, Tổ 6, Khối 5, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DNTN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHÁT ĐẠT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Trương Mã Vương
Địa chỉ: Thôn Tiến Đạt, xã Quảng Tiến, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG MẦM NON TUỔI NGỌC

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Thu Thủy
Địa chỉ: Thôn 6 thị trấn Eapốk, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG HƯNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ánh
Địa chỉ: khối II thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

LỚP MẪU GIÁO TƯ THỤC 20-11

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Thôn I B, Eâmnang, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ THỔ CẨM EATUL

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: H'' Jih Ayun
Địa chỉ: Buôn Phỏng, xã Eatul, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU HƯƠNG THẮNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Thắng
Địa chỉ: Thôn Hoà Hiệp, Xã Quảng Hiệp, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

NGUYỄN THỊ QUẾ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Xã EaĐrơng, Xã Ea D-Rơng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

PHÙNG VIẾT TRUNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Đường Phù Đổng, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH HÒA PHÁT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hoà
Địa chỉ: Số 11 đường Hoàng Văn Thụ, Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC HỌA MI

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Trang
Địa chỉ: Khối 4 thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN EA PÔK

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Thôn I thị trấn Ea Pôk, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CƯ MGAR

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Lê Văn Duyên
Địa chỉ: 2A, Trần Kiên, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

BÙI THỊ HẠNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Đ Điện Biên Phủ TT Quảng Phú, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

UBND THỊ TRẤN EA PỐK

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Thị Trấn Ea Pốk, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

UBND XÃ EA KUÊH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Xã Ea Kuêh,, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TRƯỜNG THÀNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hinh
Địa chỉ: Hiệp Hưng, Xã Quảng Hiệp, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Xã Quảng Hiệp, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

UBND XÃ EA DRƠNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Ea Drơng,, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

UBND XÃ EA KIẾT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Thôn 5, xã Ea Kiết,, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG XÃ CƯ ĐLIÊ MNÔNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Thôn 2, xã Cư Đliê Mnông,, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG MẦM NON HOA ANH ĐÀO

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Ea Đrơng,, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI KHÁNH TRUNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Võ Văn Tiến
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Cư Dliê M-nông, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DNTN THƯƠNG MẠI TRUNG VIỆT

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: Thôn 1, xã Ea Mnang, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

TRƯỜNG MẦM NON PHÚ XUÂN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Thôn Tân Phú, xã Ea Đrơng,, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

HUỲNH ĐOAN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Xã Cuôr Đăng, Xã Cuor Đăng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

UBND XÃ EA MDROH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Xã Ea Mdroh, Xã Ea M-DRóh, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DNTN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT TÚ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phùng Viết Ngọc
Địa chỉ: Số nhà 3B, đường số 2, khối 4, TT Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ QUẢN LÝ BẾN XE QUẢNG PHÚ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Thu
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHÚ DŨNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Ngô Quang Dũng
Địa chỉ: Số 10-40 đường Cách Mạng Tháng 8, Khối 2, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÁI PHÚC

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Phái Phúc
Địa chỉ: Đội 4, Xã Cư Suê, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

PHÒNG VĂN HOÁ THÔNG TIN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Tỉnh lộ 8,, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

UBND XÃ CƯ SUÊ

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Cư Suê, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

UBND XÃ CƯ DLIÊMNÔNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Cư DLiêmNông, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

NGUYỄN VĂN THÀNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Xã EaTal, Xã Ea Tar, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

THÁI THỊ HƯƠNG

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

NGUYỄN VĂN SÁU

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: 
Địa chỉ: Đường Hùng Vương - TT Quảng Phú, Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SẠCH NÚI XANH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thúy
Địa chỉ: Thôn 4, Thị trấn Ea Pốk, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA ĐỊNH

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Ngô Chọn, Chủ Tịch Hđqt
Địa chỉ: Km 15 Qlộ 14, Xã Cuor Đăng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

DNTN ĐẠI SƠN

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Đại
Địa chỉ: Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ CAO SU ĐẮK LẮK

Mã số thuế:  - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Hồng
Địa chỉ: Km 19, quốc lộ 14, Xã Ea D-Rơng, Huyện Cư M''gar, Đắc Lắc


Trả lời

 
09-10-2018 13:00:07 0909009900

Cập nhật nhân sự các xã thuộc huyện CưMgar tháng 10-2018

Họ và Tên

Chức danh

Số điện thoại

1. Xã Cư Dliê M''nông

Nguyễn Sỹ Kiêm

Nguyễn Thị Hoa

Nguyễn Đình Hiền

Y Biêr Kbuôr

Nguyễn Thị Bình

Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phó Bí Thư Đảng ủy

Phó Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch UBND

0963123737

0964521717

0983538504

0986648726

0974627070

2. Xã Cư Suê

Phan Xuân Lực

Đặng Văn Hoan

Y Nghi Êban

Đoàn Thị Nguyệt

Trần Xuân Bảo

Nguyễn Văn Ninh

Nguyễn Đình Chiến 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch UBND

Phó chủ tịch UBND 

02623500456

0914411355

01642282285

0976215721

01677276556

0943318247

0913984179

3. Xã Cư M''gar

Phạm Thị Tiềm

Y Noen Niê

Nguyễn Văn Sỹ

Y Trem Niê

Nguyễn Quang Dáp

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch UBND

0966335179

0963474753

0942659869

0935419515

0947479786

4. Xã Cuôr Đăng

Y Muk Niê Kdăm

H'' Nuer Niê

Hoàng Viết Cát

Y Nghiêm Êban

Y Phong Ayun

H''Nel Êban

Bí thư Đảng ủy

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

0905426516

0977710593

0947188987

0905432729

0984989396

0906534458

5. Xã Ea Drơng

Y Muih Niê

Nguyễn Xuân Diện

Đinh Hùng Quyền

H Lễn Byă

Y Cin Ayun

Nguyễn Tiến Trường

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

0977215500

0905182285

01685580560

0905230254

0966262040

01245631982

6. Xã Ea H''đing

Trần Văn Đạo

H''Bai Mlô

Nguyễn Hữu Nhất

Nguyễn Trọng Sách

Đàm Văn Nam

Nguyễn Văn Thanh

Trần Minh Đạo

Bí thư Đảng ủy

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

0963545219

0985844477

0908402986

01653830995

0976374647

0985414142

0972102096

7. Xã Ea Kpam

Trần Anh Thái

Nguyễn Huy Anh

Trương Công Thiện

Nguyễn Hữu Chung

Nguyễn Công Định

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch UBND

02623701333

0943740076

0917985776

0949683664

0905489179

8. Xã Ea Kiết

Nguyễn Tuấn Anh

Nguyễn Đình Hiệp

Trần Đình Nam

Nguyễn Thị Diện

Nguyễn Văn Sỹ

Trần Trung Hiếu

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

0905822626

0942547779

0948729679

0989081075

0942266218

01667885293

9. Xã Ea Kuếh

Nguyễn Văn Lực

Bùi Huy Hùng

Phan Văn Phú

H Ruê Ayun

Y Blũk Niê

Y Kuối Rcăm

Ngân Hoài Lu

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

01666236262

0964560303

0962595350

01697815689

01675450714

0988391252

0983039591

10. Xã Ea M''droh

Phan Bá Hà

Đinh Thị Mai (Oanh)

Trần Viết Lai

Y Rung Niê

Nguyễn Thị Tuyết

Lê Văn Hậu

Bí thư Đảng ủy

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

0983304643

0949179195

0975817070

01642314101

0989836282

0964893679

11. Xã Ea M''nang

Nguyễn Chân

Võ Sỹ Tùng

Trần Thị Bích Nguyệt

Trịnh Ngọc Quốc

Nguyễn Văn Nam

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch UBND

0906523801

01262348944

0913895923

0979701811

0905104144

12. Xã Ea Tar

Phan Đình Chinh

Y Thôn Niê

Đinh Quang Trung

Nguyễn Xuân Tráng

Trần Xuân Quyền

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch UBND

01642169278

0989076464

0986649436

0982345073

0989679997

13. Xã Ea Tul

Y Uôt Ayun

Bùi Trọng Nghĩa

Lê Huy Ba

Lê Quang Bất

Võ Văn Nhân

Y Đức Ayun

Y Toàn Ayun

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

0975199175

0942205458

01656969638

0988416416

0978185471

0984956162

0983538812

14. Xã Quảng Hiệp

Bùi Thanh Bình

Ngô Minh Đức

Nghiêm Xuân Hạnh

Lãnh Chí Mẫn

Nguyễn Văn Sang

Lê Xuân Tân

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

0975313700

0905952603

01635974059

0981372458

0916774236

01689733058

15. Xã Quảng Tiến

Nguyễn Đình Tô

Phạm Trung Kiên

Bùi Thị Hà

Huỳnh Văn Ngẫu

Nguyễn Thị Thanh Vân

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch UBND

0903529059

0941621155

0935008115

0916800579

0935145773

16. Thị trấn Quảng Phú

Nguyễn Thiên

Hoàng Xuân Hồng

Trương Minh Mẫn

Nguyễn Văn Thế

Nguyễn Tấn Cường

Trần Ngọc Tâm

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

0914225112

0914303858

0945786060

0988412142

0936584801

0977776164

17. Thị trấn Ea Pôk

Trần Đăng Quế

Bùi Thanh Thịnh

Y Tha Mlô

Nguyễn Xuân Diện

KSơr Sét

Y On Niê

Bùi Ngọc Thanh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Bí thư Đảng ủy

Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch UBND

0905299818

0976347676

01654706548

0934743227

0977667017

01234021113

01697691637


Trả lời

 

Đánh giá

CHIA SẺ CƠ HỘI, HỢP TÁC THÀNH CÔNG
slide_2
  • © Bản quyền thuộc về Vulands.com