logovulands

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 tại huyện Cư M’gar

Ngày 29/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3698/QĐ-UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Cư M’gar.

 

Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3698/QĐ-UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Cư M’gar.

doicumgar

Đồi Cưmgar năm 1970

Tổng diện tích đất tự nhiên là 82.450 ha, thu hồi diện tích 67 ha, chuyển mục đích sử dụng đất là 560 ha, đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 3,27 ha.

ban do huyen cumgar

Bản đồ huyện Cư M'gar

UBND tỉnh yêu cầu huyện Cư M’gar công bố công khai kế hoạch sử dụng đất, danh mục công trình, dự án sử dụng đất phân bố theo địa bàn hành chính xã theo đúng quy định, thông báo thu hồi đất cho người bị thu hồi biết và thực hiện đúng Điều 67 của Luật Đất đai trước khi cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất để giao, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện công trình, dự án.

Thông báo cho chủ đầu tư dự án thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền và quy định của pháp luật về đất đai.

Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, tăng cường thanh tra, kiểm tra đất đai, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09/2014/CT-UBND kiên quyết xử lý đối với trường hợp vi phạm kế hoạch đã phê duyệt.

Xem thông tin tại đây: Xem online  hoặc download file

Nguồn: daklak.gov.vn

1870
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Đánh giá

CHIA SẺ CƠ HỘI, HỢP TÁC THÀNH CÔNG
slide_2
  • © Bản quyền thuộc về Vulands.com